1 Şubat 1920 Pazar

Maraş’ta çarpışmaların 12. günü. Türklerle Ermeniler eksi 18 derece soğukta birbirlerini yoketmek için bütün güçlerini kullanıyor. Şehrin batı kesimi bütünüyle Türklerin eline geçti. Dört Amerikalıyı Antep’e getiren otomobil, Başgöz civarında çeteler tarafından durduruldu, içindekiler öldürüldü. Samsun Belediyesi önünde yapılan mitingde Ma­raş’ta Fransızlar ve Ermenilerin tutumu protesto edildi. Anadolu Kadınlan Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Yüksek Komi­serlere gönderdiği çok sert bir telgrafla Maraş’ta Fransızların ve Ermenilerin Türklere yaptığı zulmü protesto etti. “Türkler artık zilletle yaşamaktansa şeref­le ölmeyi ve ölürken de kendini öldürmek isteyenlerden birçoklarını her halde beraber götüreceklerini söylemek mecburiyetinde kalıyorlar” denilerek İlahî adaletin bir gün dökülen masum kanlarının hesabını soracağı belirtildi. Der­nek Başbakanlığa ve İçişleri Bakanlığı’na çektiği telgrafta da Maraş’taki zulme son vermek için etkili girişimlerde bulunulmasını istedi. Aksi halde dört günlük mesafede olan Maraş’a erkeklerle birlikte yardıma koşulacağı anlatıldı. Kastamonu Valisi Cemal Bey, Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne gönderdiği yazıda, Kastamonu’da Müdafaa-i Vatan Kadınlar Cemiyeti’nin kurulduğunu ve faal çalışmalar yaptığım haber verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 354)


Şehrin savunmasında uygun görülecek yerleri saptamak üzere İzmir’e bir Yu­nan haritacı grubu geldi. Arazi üzerindeki keşfini 1 Nisan’da tamamlayacak olan komisyon 1: 250.000 ölçekli bir harita ile birlikte raporunu sunarken, Ali­ağa’dan başlayan Gediz geçitleri-Manisa Dağı-Kuzeydoğu ve güney yamaçları- Kemalpaşa doğusu-Alaman Gölü çizgisini, savunma için uygun gördüğünü bildirecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 354)


Açıksöz: Dünya büyük bir inkılabın eşiğinde. Zulüm ve tahakküm hiçbir vakit ayakta duramaz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 354)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG