1 Aralık 1918 Pazar

.

-Hükümet gazetelere sansür koydu. Sansür sebebiyle İstanbul basını Erzurum, Sivas Kongreleri ve TBMM açılışı haberlerini veremeyecektir. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 47)

-Mustafa Kemal’in ortağı olduğu Minber gazetesi hükümeti bunaltmak ve çekilmesini sağlamak için ciddi ve sürekli bir kampanya başlatmıştı. Sansürün yeniden yürürlüğe konulmasının arkasında, önemli ölçüde Minber’i susturmak amacının olduğu dönemi inceleyen akademisyenler tarafından belirtilmiştir. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 81)

-Doğu Trakya’nın Türkiye’den koparılmasını önlemek amacıyla Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti resmen kuruldu. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 47)

-Bölgenin Türklerden ayrılmasını önlemek için İzmir’de İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti kuruldu. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 48)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG