1 Ekim 1921

Afyon'un kuzey doğusunda bulunan Güzelim Dağı'nda Türk-Yunan savaşı başladı. Savaş, 8 Ekim'de Türk kuvvetlerin çekilmesiyle sonuçlanacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunan A Ordusu Komutanı Kondulis Afyon'a gelerek bölgedeki askeri kuvvetlerin idaresini üzerine aldı. Yunan ordusu komutanı, subaylara yayımladığı emirde, asıl görevin unutularak particilikle uğraşıldığını bildirdi ve son bir uyarı olarak, buna devam edenlerin merhametsizce cezalandırılacağını duyurdu. Papulas'la geçinemeyen İkinci Kolordu Komutanı Andre, üç aylık bir izin alarak Eskişehir'den ayrıldı. Yerine vekil olarak Diyenis kaldı. Yüksek Askeri Kurul üyesi olarak lzmir'de kalacak olan Andre, sonra İkinci Kolordu'daki fiili görevine dönmeyerek Yanya'daki Beşinci Kolordu Komutanlığı'na atanacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hindistan Genel Valiliği, Londra'ya telinde "Barış şartları, Türkiye lehine yumuşatılırsa bunun Hindistan'da, Afganistan'da ve Orta Asya'da olumlu etkileri görülecek. İngiltere'nin cömertçe bir jesti, Orta Asya'da İngiltere'ye karşı İslam kaynaşmasını yatıştıracak. Bu telkinin, İngiliz Hükümeti'nce dikkate alınması önemle rica olunur" dedi. Tel, Hindistan İşleri Bakanlığı'nca 6 Ekim'de kabineye sunulacak. İngiliz Savaş Bakanı Worthington-Evans, hükümete muhtırasında, Genelkurmay'ın görüşlerini yansıtarak Yunanlıları, işgallerindeki toprakları büsbütün yitirme tehlikesi baş göstermeden Mustafa Kemal'le barış görüşmelerinde bulunmaya çağırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İtalyan subaylarından Teğmen Manteo, Mustafa Kemal'e başvurarak başlarında subaylarıyla bin kadar arkadaşının gönüllü olarak Türk safları arasında Yunanlılarla çarpışmak istediğini bildirdi. Mustafa Kemal, Manteo'ya teşekkür etti


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Ankara Hükümeti'nin İstanbul'daki siyasi temsilcisi Hamit Bey, İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold'la görüştü. Rumbold, Hamit Bey'e, İngiltere Hükümeti'nin bütün Türk tutsaklarının bütün İngiliz tutsaklarıyla değiş-tokuşunu kabul ettiğini bir not ile bildirdi. Anlaşma 23 Ekim'de imzalanacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Açıksöz: İslam alemi, Avrupa'nın uyutucu medeniyet, insanlık düsturlarının iç yüzünü görmek, kendisine hazırlanan akıbeti anlamak için feci bir fırsat karşısındadır. Bu yıkılan ocaklar, bir ummanın arifesidir


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: Yunanlılar, müthiş bir vaziyet karşısında. Bir Yunan miralayı diyor ki "Türk tebliğleri doğru yazıyor." -Sakarya'da Yunan vahşet ve cinayetleri: Ayak bastıkları köyleri yakmışlar, kadınlarımıza karşı, hiç bir milletin yapamayacağı melanetlerde bulunmuşlardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Karagöz: Atina'ya dönüşte Konstantin'in nutku: Gittim, bittim, geldim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG