1 Kasım 1918 Cuma

İttihat ve Terakki Fırkası’nın son kongresi açıldı. Talat Paşa, savaşa nasıl girildiğini anlattı. Parti başkanlığından istifa ettiğini söyledi. Partinin devleti savaşa sokan önderleri 2/3 Kasım gecesi İstanbul’dan kaçacak, kongre 5 Kasım’da partinin tarihe karıştığını ilan edecek, yerine Tecceddüt Fırkası kurulacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 5)


İstanbul’da Doktor Resim Ferit’in imtiyaz sahibi olduğu, daha sonra Mustafa Kemal’in de ortak olacağı günlük ‘Minber’ gazetesinin ilk sayısı çıktı: 'Felaketten ibret alalım.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 5)


Türk dostu Piyer Loti, bir Fransız gazetesinde Türkiye lehine ilk makalesini yazdı. Loti, bundan sonra yazacağı yazılarla da Türkiye’nin parçalanmasına karşı çıkacak, Türkiye basını kendisinden övgüyle söz edecek, İstanbul’a bir caddeye adı verilecek, Ankara hükumeti kendisine teşekkür edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 6)


Fransız Le Journal gazetesinde işe şöyle deniyor: 'Türkiye’yi yüzyıllarca en iyi manevi kolonisi yapan geleneksel politikamızı sürdürmek için artık önümüzde engel kalmadı.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 6)


The New York Times: 'Ateşkes anlaşması Türkiye’de biz İtilaf Devletlerine mutlak bir üstünlük sağlıyor.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 6)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG