1 Kasım 1919 Cumartesi

Temsil Kurulu ile İstanbul arasında, Meclis’in nerede toplanacağı tartışması devam ediyor. Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisî’nin düşmanın kesin etkisi ve denetimi altında bulu­nan İstanbul’da toplanmasının çok tehlikeli ye sakıncalı olduğunu belirtti. İti­laf Devletleri’nin Türkleri insan yerine koymadıklarını bu nedenle Meclis’i da­ğıtabileceklerini yazarak bu konuda Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya verilen cevabı özetledi. Do­ğan fırsattan yararlanarak İstanbul’da ulusal örgütün kökleştirilmesini ve yay­gınlaştırılmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 205)


Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’e çektiği telde, amaca savaşılarak ulaşılamayacağını ileri sürdü: ‘Açıktır ki, İtilaf Devîetleri’nden herhangi birine karşı bugün si­lah kuvvetiyle bir başarı elde etmek düşünülemez. Devletin gelecekteki selame­tini sağlayacak başarıları elde etmek için en güvenilir silah, siyaset ve kamuo­yuna haklarımızı tanıtmaktır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 205)


Muş’ta 12. Kolordu Topçu Komutanı Yarbay İzzet Bey tarafından Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 9 Kasım’da da Silifke örgütü kurulacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 205)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG