top of page

1 Mart 1920 Pazartesi

İstanbul ilkokul öğretmenlerinin grevi... Özel idare saymanlığından maaş alan öğretmenler, aylardır maaşları ödenmediği için işi bıraktılar. Greve 200 ilko­kuldan 944 öğretmen katıldı. Sabahleyin okullarına giden öğrenciler, öğret­menlerinin isteğinin yerine getirilmesini, kendilerinin eğitimsiz bırakılmamasını istediler. Vali, İçişleri Bakanlığına gitti. Grev, 20.000 ilkokul öğrencisini et­kiledi. Bir toplantı yapan öğretmenler, bunun bir “tatil-i eşkal” (grev) olmadığı­nı, çünkü maaşlarının artmasını değil, ödenmesini istediklerini belirttiler. Türkiye’de bilinen ilk öğretmen grevinde kamuoyu ve basın, öğretmenleri des­tekliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 401)


Meclis’e Türk-Kürt kardeşliğini savunan telgraflar gelmeye devam ediyor. Bugün Siverek ve Derik’ten gelen telgraflarda, Şerif Paşa’nın Bogos Nubar Pa­şa ile Paris’te 20 Kasım’da imzaladığı Kürt Ermeni Anlaşması protesto edildi. Şerif Paşa’nın Kürtleri temsil edemeyeceği üzerinde duruldu. Kâhta, Silvan, Van, Hakkâri, Hasankale’den de aynı yolda telgraflar gelecektir.★ Şerif Paşa 22 Mart 1919 tarihli birinci muhtırasından sonra Paris Barış Konferansına ikinci muhtırasını da sundu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 401)


Mustafa Kemal, Tekirdağ Mutasarrıfı Firuzan Bey’den, o bölgede millî örgütlerin kurulmasına önderlik etmesini istedi. Tekirdağ çevresinin, millî bir­liğin dışında kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Firuzan Bey, bu konu­daki isteği yerine getirmeyecek, 16 Mart’tan sonra da Tekirdağ’ı İstanbul’a bağlamaya çalışacaktır. Mustafa Kemal 14. ve 20 Kolor­dularla 1, 56, 61. Tümen Komutanlıkları ve Eskişehir Mevki Komutanlığı’na, Hürriyet ve itilaf Fırkası’yla Askerî Nigehbam ve Kızılhançer Cemiyetlerinin Anadolu içlerinde düzenledikleri her gerici hareketin anında bastırılmasını ve yayılmalarının önlenmesini emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 401)


İngiliz 'Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Lord Curzon, Boğazları ve Marmara’yı içine alan bir teşkilat yapıldığını bildirerek, Yunanistan ve Ro­manya gibi küçük ülkelerin de bu teşkilata alınmasını önerdi. ‘‘Boğazlar’da ke­sin olarak Türk bayrağı bulunmayacak” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 401)


The New York Times: Maraş’ta Türk katliamı.


Albayrak: Doğu’da Hıristiyanlara zulüm yapıldığı yolunda öyle bir propoganda yapılıyor ki inanasınız gelir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 401)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page