1 Mayıs 1919 Persembe

-Başbakan Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiserliği’ne verdiği notada, İngilizlere teslim edilmesi istenen subaylar için İstanbul’da bir Türk-İngiliz karma sıkıyönetim mahkemesi kurulmasını önerdi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 220)

-İtalyanlar Kuşadası’nı işgal ettiler. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 221)

-Savaş Bakanı Şakir Paşa, bu onaydan sonra Mustafa Kemal’i makamına davet etti kendisiyle görüştü ve onu Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın makamına götürdü. Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal’e ‘Her arzunuzu doğrudan doğruya bana yazabilirsiniz, derhal yapılacağından emin olunuz.’ Dedi. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 382)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG