1 Mayıs 1920 Cumartesi

Mustafa Kemal, bakanların seçimi ile ilgili kanun önerisi dolayısıyla Meclis'te yaptığı konuşmada, Türkiye'deki milliyetlerin birliği üzerinde durdu. Alkışlarla karşılanan konuşmasında Mustafa Kemal "Meclis'i teşkil eden kişiler, yalnız Türk, Çerkez, Kürt, Laz değildir, hepsinden meydana gelmiş samimi bir topluluktur. Sınırlarımızı çizerken Kürtleri ayırmadık. Bu topluluğu temsil edenler bizim kardeşimiz, menfaatları ortak olan vatandaşlarımızdır. Vatandaşlar birbirlerine karşı saygılıdır, birbirlerinin her türlü hakkına riayet ederler" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


Meclis, iç ve dış siyaset konulannın görüşüldüğü gizli bir toplantı yaptı. Mustafa Kemal, bugün, görüşmeler yapmak üzere bir Fransız temsilcisi geldiğini, ondan, tam bağımsızlığın tanınmasını istediklerini söyledi. Kuvayı Milliye'nin ve Kilikya Cephesi'nin durumu hakkında bilgi veren Mustafa Kemal, Düzce isyanının nasıl geliştiğini ve buna karşı alınan tedbirleri anlattı, "Plan dahilindeki bu hareketin asıl ocağını söndürmek gerekir" dedi. Meclis, Hamdullah Suphi'nin önerisi üzerine halka ve İslam dünyasına amacı açıklayan birer bildiri yayımlanmasını kabul etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


Sarı Remo'da İtilaf Devletleri'nin hazırladığı Türkiye ile ilgili barış şartlarını almak üzere Tevfik Paşa başkanlığındaki İstanbul kurulu yola çıktı. Kurul 6'da Versay'da olacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


Damat Ferit Hükümeti bir açıklama yaparak, Anadolu'da Kuvayı Milliye'ye yardım etmiş olanların bile bu teşkilatın memleketi felakete sürüklediğini anlayarak dönüş yapmakta olduğunu ileri sürdü. Anadolu Olağanüstü Genel Müfettişi Müşir Zeki Paşa, durumu inceledikten sonra ona göre tedbirler alacağını söyledi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın bir yetkilisi, Hükümet'e yardım etmeye devam edeceklerini, Hükümet'in sorumluluk ve başarılarına ortak olduklarını açıkladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


Peyamı Sabah'ta, İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu Sait Molla'nın demeci: Milli hareket boşa gitmeye mahkumdur. -Ali Kemal: Türkler için barış şartları ağırdır. Sebepleri harpte yenilgi ve Ocak (İttihat-Terakki) gayretiyle ortaya çıkan Kuvayı Milliye'dir. Ekserisi Türk ve Osmanlı olmayan o azınlıkları içimizden büsbütün çıkarmak ve atmak gerekir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 19)


Meclisin açıldığı günlerde askeri vaziyette en müstacel iş, iç cepheye hakim olmaktı. İsyanları bastırmak, asayişi temin etmek, hükumet teşekkülünü ve hükumetin otoritesini mümkün kılmak derhal ede alınacak bir mesele idi. Buna karşılık, hadiseler göstermiştir ki, Meclis açıldıktan sonra İtilaf Devletlerinin ve İstanbul Hükumeti’nin, Damat Ferit Hükumetinin, en kısa zamanda en geniş ölçüde dahili isyanlar, tecavüzler çıkararak Büyük Millet Meclisi Hükumetini işlemez hale getirmek, tasfiye etmek başlıca hedefleri olmuştur. 1920 Nisan’ından bu senenin nihayetine kadar sekiz-on ay zarfında düşman taarruzu ile iç isyanlar bir yerden kumanda edilir şekilde intizamla idare olunmuştur, öyle ki düşman bir yerde taarruz eder, her taraftan oraya kuvvetler sevk edilir, fakat tam bu sırada başka bir yerde, uzak bir yerde bir isyan çıkar. Bu defa isyan bölgesine kuvvet bulmak mecburiyetinde kalırız. Bir yerde isyan çıkıp oraya kuvvetler gönderilmeye çalışıldığı zaman, bu defa düşman harekete geçer. İşte böylece iç ve dış hareketler birbirinden çok uzak mesafelerde, fakat yekdiğeri ile ahenkli olarak muntazam surette işlerdi.


(Kaynak: Hatıralar / İsmet İnönü / Syf 191)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG