1 Mayıs 1921


Başka bazı ülkelerde olduğu gibi İstanbul'da da hemen bütün işçiler, işlerini bırakarak l Mayıs Bayramı'nı kutladılar. Mavi elbiseler giyen, kırmızı boyunbağları takan işçiler, Türkiye Sosyalist Fırkası'nda yapılan törene katıldılar burada Enternasyonal Marşı söylendi. İşçi bayramı gelecek yıl İstanbul'la birlikte Ankara' da da kutlanacaktır. Ankara'da Sovyet Elçilik binasının önüne "Yaşasın Komünizm, kahrolsun emperyalizm ve kapitalizm" yazılı levhalar asıldı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Gemlik ve çevresinde Yunan zulümlerinden kurtulmak ve İstanbul'a gitmek isteyen halka, Kapaklı'da Yunan askerleri ve yerli çeteleri saldırdı, bir çok kişi öldü; halkın mallarına el kondu. ABD'deki Yunanların Türkiye'deki Rumlar için gönderdiği 1 milyon Frank, Patrikhane'de teslim alındı. Patrikhane, 13 Nisan'da, göçen Şile Rumları için yardım istemişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Fevzi Paşa, Kastamonu Havalisi Komutanlığı'na İtalya'dan alınacak 50.000 tüfeğin alınma şartlarını bildirdi. Buna göre, İstanbul'da Muzaffer Bey adında bir tüccar, anlaşmanın yapılmasından sonra 40 gün içinde, biner fişeği ile birlikte tüfekleri Karadeniz limanlarından birine teslim edecek. Karşılık olarak l milyon lira, Antalya'daki İtalyan bankasına yatırılacak.


Malta'daki Türk subaylar, kurtarılmaları için Ankara Hükümeti'nin Roma Temsilciliği'ne başvurdular. Dün salıverilenlerden sonra Malta'da 78 Türk kalmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İkdam Gazetesi yazan Yakup Kadri Ankara'ya gelerek Dr. Adnan-Halide Ediplere misafir oldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye, Anadolu Rumlarının aslen Türk olduklarını ileri sürüyor. -Madem Gaulis Ankara'da


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


SOFYA’DA ÇIKAN “ ZORA” GAZETESİNİN İSTANBUL MUHABİRİ SPİRO VASİLEF’TEN ANKARA MİLLİ MECLİSİ VE TÜRK ORDULARI KOMUTANI MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE

İstanbul, Mayıs 1921


Ekselans,


Asaleti aliyelerine igtiraren mütevazi bir hadimi tahriri ZORA gazetesinin Dersaadet muhabiri ve vatanı müşterek düşmanımız Yunan’ın tahtı esaretinde bulunan bir Bulgar sıfatıyla Zatı Alilerine ve Zatı Alileri vasıtasıyla cesur ve namağlup Türk ordusuna ve mağrur ve namağlup Türk milletine binlerce kalbi ve samimi selamlarımı ve düşmanın serian vatanımızdan ihracı hususundaki temenniyatımı taktime içtisar eyliyorum. Bu alçak düşmanın inine dönmeye mecbur olacağı sıra gelecektir.


Samimi kalbimden ve bütün ruhumla bağırıyorum: Büyük ve namağlup millete ve onun daha büyük Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya selam, şan ve şeref, sıhhat ve kuvvet!


Gazetemden birkaç nüshanın gönderilmesine de müsaade buyurulmasını rica eylerim.


Dersadette Zora gazetesinin

Hürmetkar muhabiri

(Spiro) S. Vasilef

Dersaadet, mayıs 1921


P.S. - Muharrir mektuba bir Bulgar gazetecisi sıfatıyla ve Bulgar matbuatına hattı harpten malumatı lazıme göndermek üzere oraya gelmesine müsaade olunacak olursa minnettar kalacaktır. Fakat bu husus tasvibe alilerine mutavakkıftır.


Adres: Dersaadet Sirkecide Muradiye Caddesinde 36 numroda İstanbul süthanesinde İspiro Vasilef.


ATATÜRK İLE YAZIŞMALAR (1920-1923) / BİLAL N. ŞİMŞİR / 115


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG