1 Temmuz 1919 Salı

ABD Hükumeti’nin İstanbul’da bulundurduğu komisyonun, hükumetine çektiği telgraf: ‘Mustafa Kemal ve Rauf bey, etraflarına bir ordu alarak Amasya’da askeri bir hükumet kurmuşlardır. İstanbul hükumetini tanımadıklarını, fakat sultana sadık olduklarını, bütün amaçlarının Yunan saldırısına karşı savaşmak olduğunu açıklamışlardır. Her ikisi de yaygın bir sevgi ve üne sahiptir. Hükumet yeni gelişmeler karşısında acınacak kadar güçsüzdür.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 355)


İngiliz Yüksek Komiseri Calthrope, Balfour’dan Yunan işgal bölgesinin sınırlanmasını önemle rica etti.


(29 Haziran 1919 tarihli gönderiyi inceleyebilirsiniz.)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 355)


Yunan kuvvetlerinin yeniden saldırma ihtimaline karşı, onları iç yardımcı kuvvetlerden yoksun bırakmak amacıyla 57.Tümen Komutanı Albay Şefik Bey, Aydın’daki Rumları iç bölgelere nakletmeye başladı. Tren azlığı nedeniyle bunlardan ancak bin kişi nakledilebilecek, Yunanlılar bu işlemi büyük bir zulüm olarak niteleyeceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 356)


Venizelos, Paris’ten gönderdiği telgrafta, Aydın’ın yeniden ele geçirilmesini emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 356)


3.Kolordu Kumandanı Refet bey, Erzurum’da 15.Kolordu Komutanlığı aracılığıyla Mustafa Kemal’e gönderdiği telgrafta, Erzurum Kongresi için Sivas delegelerinin seçildiğini, hareket etmek üzere olduklarını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 356)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG