top of page

10 Şubat 1920

Bolşevik Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Behzadyan, Ankara Hükümeti'ne başvurarak, Gümrü Anlaması'ndan vazgeçerse, Batı emperyalizmine karşı açtığı milli mücadelede Türkiye'ye yardım edebileceklerini bildirdi. Ankara'yı Gümrü'deki ordusunu geri çekmeğe, tutsakları geri vermeğe bir kere daha çağırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Çerkez Ethem ve Reşit Beylerin İzmir'de Foti'nin kahvesinde İzmir Rum gazetesi Proya'ya demeçleri Peyamı Sabah'ta: Mustafa Kemal savaşı devam ettirerek şahsi menfaatını düşünüyor. İhtirasını tatmin ediyor. O, Yunan ordusunun hızlı bir taarruzuna bir dakika dayanamaz. Mustafa Kemal halka baskı yapıyor. Kendisinden bunun için ayrıldık...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Londra Konferansı'na katılacak kalabalık bir Yunan kurulu, Atina'dan yola Çıktı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Meclis'te Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, hangi dinden olursa olsun, bütün çocuklar için tek tip okulların gerekli olduğunu söyledi; yabancı okulların zararlarını anlattı ve doğuracakları dış tepkiler nedeniyle bu okulları kapatamadıklarını bildirdi. Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken öğrencilerin okullarda köylü ve halk hayatına yalçın bir biçimde yaşaması istendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal, cepheye hareket etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Malta'da tutuklu bulunan Türklerden bazıları serbest bırakılmaları için İngilizlere yalvarıyor... İzmir eski Valisi Rahmi Bey'in araya koyduğu, Türkiye'de iş tutmuş İngiliz zenginlerinden Whittal, Rahmi Bey'in İngilizlere hizmetlerini överek Dışişleri Bakanlığı'ndan onun serbest bırakılmasını istedi. Rahmi Bey'in kendisi de 30 Aralık 1919'da aynı yolda bir mektup yazmıştı.

İngilizler, Rahmi Bey'in sızlanışlarını bir İttihatçı oyunu sayıyor ve serbest bırakmıyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Fransız Generali Pelle, yüksek komiser olarak İstanbul'a geldi, top atışları ve törenlerle karşılandı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İkdam: Kars, Anadolu'nun anahtarıdır.


Hakimiyeti Milliye'de Hüseyin Ragıp: Konstantin boşuna uğraşıyor. Yunanlılar savaştan bıktı, meyhanelerine dönmek istiyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page