10 Ağustos 1919 Pazar

Halide Edip Adıvar İstanbul’dan Erzurum’da Mustafa Kemal’e gönderdiği bir mektupta, durumu nasıl gördüklerini yazdı. ‘Biz İstanbul’da, kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye sınırlarını kapsamak üzere geçici bir Amerikan güdümünü, katlanabilir kötü durum olarak görüyoruz.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 37)


Erzurum Kongresi bildirisi, Erzurum’da Türk Basma Evi’nde binlerce çoğaltıldı. Yurdun değişik yerlerine gönderilmeye başlandı. Bildiri, diğer illerde de basılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 38)


Milli Kuvvetler, Akhisar’da Papaslı Köyü’ne saldırarak, Yunanlılara kayıplar verdirdiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 38)


Karabekir, Harbiye Bakanlığı’nın süngü kollarının İstanbul’a gönderilmesini isteyen 7 tarihli emrine ret cevabı verdi. Karabekir özetle şöyle dedi: Ermeniler Sivas’a kadar gitmek, Rumlar Pontos devleti kurmak isterken silahların elden çıkarılması doğru olmaz. Bunları Erzurum’da muhafaza edelim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 38)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG