top of page

10 Aralık 1919 Çarşamba

Kastamonu MHC Kadınlar Kolu, bir miting yaparak Maraş’taki Fransız zulmünü protesto etti.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 270)


Bu mitingin farkı, tüm katılımcılarının kadın olmasıdır.

Miting günü üç binden fazla kadın, Kız Öğretmen Okulu’nun bahçesinde toplanmış, Zekiye, Kız Öğretmen Okulu Müdürü Hikmet, yardımcısı İclal ve Refika Hanımlar konuşma yapmışlardır.


Zekiye hanım, ‘Kardeşler!’ diye başladığı konuşmasında, ‘Daha bir sene evvel kırmızı rengiyle başımızda dalgalanan ulu sancağımız, siyahlara büründü. Muharebe meydanlarında binlerce evladımızı gömdükten sonra; adaletten bahseden Avrupalıların bir seneden beri yenildik diye başımıza açmadıkları felaket kalmadı.’ demiş, Yunanlıların İzmir’de Müslümanları, kundaktaki yavruları süngüden geçirdiğini, sonunda Antep, Maraş ve Urfa’nın da alınmak istendiğini belirtmiş, ‘Büyük felaketlerimiz önünde evlatlarımızın kanıyla suladığımız yurdumuzun işgaline susacak mıyız?’ diye sorup ‘Hayır hanımefendiler! Mağlubuz, silahımız yok; fakat göğsümüzde imanımız ve Allahımız var.’ yanıtını vermiştir. ‘Dünyayı kana boğan, insanları tavuk gibi boğazlayan erkeklere’ değil, kendileri gibi şefkatle düşündüklerinden kuşku duymadıkları İtilaf devletlerinin büyük kadınlarına başvuracaklarını söylemiştir. Eğer onlar da Türklerin hakkını teslim etmezse ne olacaktır? Zekiye Hanım ’Evlatlarımızın kanlarına kendi kanlarımızı da karıştırarak istiklalimiz için yiğitlikle öleceğiz.’ demektedir.

Miting sonunda İngiltere kraliçesine, ABD ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşlerine, Hindistan İmparatoriçesi ile İtalya kraliçesine birer telgraf çekilmiştir.

Mitingin 75.yıldönümüne rastlayan 10 Aralık 1994 günü ise Kastamonu’da bir miting düzenlenmiş ve miting katılımcılarından 101 yaşındaki Necibe Nine, gözyaşları arasında yaptığı konuşmada ‘Biz sizin için çile çektik, vatan sağ olsun.’ demiştir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Kadınları / Zeki Sarıhan / Syf 86)


Fransızların Doğu Orduları Başkomutanı General Gouraud, gemi ile Beyrut’tan Mersin’e geldi. Bütün şehir süslenerek görkemli bir karşılama töreni yapıldı. Gelenlere sayısız çiçek buketleri sunuldu ve çiçekler serpildi; top atışla­rı yapıldı. Türk okulları da karşılamaya çıkarıldı. (Bunların attığı çiçekler içinden kum, çakıl ve toprak çıkıyormuş...)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 272)


İskenderiye’den İstanbul’a 1300 Türk esiri daha getirildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 272)


Alemdar’da R. Cevat: İttihat ve Terakki’nin kanlı cella­dı Mehmet Ali, bugün Bursa’da Kuvayı Milliye kumandanı imiş.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 272)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page