10 Aralık 1920

Güney Cephesi Komutanı Albay Refet Bey, Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta, "Bugün Demirci Efe'den aldığım telgrafta, Ethem'le taraftarlarının sizinle benim bir dakika yaşadığımızı istemediklerini yazıyor. Bunlara karşı emrime hazır olduğunu bildiriyor" dedi. Önce Demirci Efe'nin ortadan kaldırılmasını önerdi, Mustafa Kemal'in görüşünü sordu. Mustafa Kemal buna

olumlu cevap verdi. Refet Bey yarın Demirci Mehmet Efe'nin kuvvetlerini dağıtmak üzere güneye hareket edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ethem, Yunanlılara karşı kullanılacağını ileri sürerek Batı Cephesi Komutanlığı'ndan cephane istedi. Kardeşi Tevfik Bey'den de birliklerindeki ordu subaylarının kaldırılmasını istedi. Ankara, bu cephanenin orduya karşı kullanılacağından kuşkulanıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Fransızların çemberi içindeki Antep'te Kuvayı Milliye Kumandanı Ozdemir Bey, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın 6 tarihli telgrafına verdiği cevapta "Son nefer ve fişeğe kadar çarpışacağız. Büyük milletimizin bizi unutmayacağına eminiz" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İstanbul'da Muallimler Cemiyeti'nin kongresi açıldı. Eski Başkan Nakiye Hanım'ın açtığı kongrede divan başkanlığına Nafi Atuf Bey seçildi. Çeşitli kademelerdeki okullarda çalışan 200' den fazla öğretmenin katıldığı kongrede konuşmacılar, derneği, bu yılın martındaki grevi sırasında öğretmenlere yardımı devam ettirmemekle suçladılar. Sadrettin Celal, bir öğretmen derneğinin nasıl çalışması gerektiğini anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Sovyetlerin, Gürcistan'daki büyükelçileri Şaynman'a verdikleri talimatta, "İtilaf devletleri Kemalistlerle anlaşamıyor. Kemalistlerin Sovyetlere olan eğilimi tekrar artıyor. Onlara karşı izlediğimiz dostça politikadan vazgeçmeyeceği zama Batum'un da Türklerin eline geçmesine göz yummayız" denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yüksek Konsey, Padişah'ın İstanbul'da mı, Konya'da mı, yoksa Bursa'da mı oturması gerektiğini tartışıyor. Tartışmaya 12 ve 22'de de devam edilecek ancak bir karara varılamayacaktır. Yüksek Komiserlerin toplantısında Adam Block, mali komisyonun hemen kurulmasını önerdi. Rumbold 'un raporunda İstanbul'da 20.000 subay olduğu belirtildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG