10 Ekim 1919 Cuma

Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal, Harbiye Bakanı Cemal Paşa’nın dünkü isteklerini cevaplandırdı. İttihatçı olmadıklarını ama İttihatçı düşmanlığını da uygun görmediklerini, İstanbul Çarlık Rusyası’na vaadedilmiş olduğu için Dünya Savaşı’na zorunlu olarak girildiğini, Ermeni kırımı konusunda tantana yapılmasının doğru olmadığını ama suçluların cezalandırılması gerektiğini, se­çimlerde baskı yapılmayacağını bildirdi. Başka Bir telgrafında da Salih Paşa ile buluşma yerinin Amasya olacağını, Sivas’tan kendisiyle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beylerin gideceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 160)


Mustafa Kemal, bazı İstanbul gazeteleri adına Matbuat Cemiyeti Başkanı Velit Ebüzziya’nın dünkü sorularını cevapladı. Temsil Kurulu adına yapılan açıklamada Hükümet’Ie Temsil Kurulu arasındaki işlerde devletin iki başlı bir görünüm içinde olmayacağı, Temsil Kurulu’nun başka ülkelerle resmî ilişkile­re giremeyeceği bildirildi. Bugünkü hükümetin iç ve dış politikayı yürütüp yürütemeyeceği konusunda şimdilik bir şey söylenemeyeceği, bakanların ve başbakanın atamasında etkili olunmadığı da belirtildi ve daha ayrıntılı bilgi alınmak isteniyorsa Sivas’a bir-iki kişi gönderilmesi istendi. Tasviri Efkâr adına Ruşen Eşref, Sivas’a gitmek üzere İstanbul’dan hareket etti. Mustafa Kemal, Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi’ye çektiği telgrafta birlik halinde mücadeleyi övdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 160)


Edirne Vali Vekili İhsan Adli Bey, Mustafa Kemal’e çektiği telde, “Edirne’de herkes size yardıma söz vermiştir. Abdülhamit zamanında 9 yıl sürgün, İttihat­çılar zamanında memleketten uzak kalmış bir zavallıyım. Dayanıklılığımı ta­mamen yok edecek, veya cesaretimi bana geri verecek, beni parti ihtiraslarının dışında yurdun yararlı insanları arasına koyacak sizin göstereceğiniz yakınlık ve güvendir” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 160)


İngiliz Yüksek Komiserliği’nden Curzon’a: Barış şartlarını empoze etmek için artık bir işgal ordusuna ihtiyaç var. Mustafa Kemal’in karşısında İngiliz arslanının prestiji sarsıldı. Ateşkesi imzalayan Türkiye’nin yerine bugün bambaşka bir Türkiye var. Barış kısa zamanda imzalanmalı. Mustafa Kemal, eski hükumet üyelerinden bazılarının tutuklanıp yargılanmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğimizi Türk Hükumeti’ne bildirdik.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 160)


Harbord’un raporu: Milliyetçi hareketin asıl amacı, Türklüğün şerefini kurtarmaktır. Gerginlik eski idare yüzünden idi. Fransızlar, Türkleri mandaları altına almak istiyor. Ermeni kırımından Fransızlar, Türkleri mandaları altına almak istiyor. Ermeni kırımından Fransızlar sorumludur. Ermeniler korkusuzca yerlerine dönüyorlar. Katledikleriyle ilgili duyduklarımız doğru değilmiş. Gezdiğim her yerde herkes Wilson ilkelerinden söz etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG