10 Haziran 1919 Salı

Mustafa Kemal İstanbul’a geri çağrılması üzerine bir genelge yayımlayarak milli bağımsızlık uğruna bütün varlığıyla milletle birlikte sonuna kadar çalışacağına kutsal bildiği şeyler adına söz verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 314)


Mustafa Kemal, Ankara’da 20.Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa’yı ve onunla birlikte bulunan Rauf Bey’i görüşmek üzere Havza’ya çağırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 314)


Yunanlıların yaklaşması üzerine Denizli Redd-i İlhak Heyeti bir bildiri yayınladı. ‘Düşmanı evvela Menderes’ten bu tarafa geçirmemeye ve sonra vilayetten temizlemeye karar verdik. Bugün ya mertçesine ölmeye veya şerefle yaşamaya azmettik.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 315)


İngiliz Yüksek Komiseri Calthrope’tan Dışişleri Vekili Curzon’a: ‘Binbaşı Nowil, Kürt şefleriyle anlaşmaya varırsa bundan büyük faydalar sağlayacağını söylüyor. Abdülkadir ile Bedirhan, Kürt bölgelerine şüphe uyandırmamak için Nowil’den ayrı olarak gidecek. Kürtler henüz Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmadı ama Nowil bunu sağlayacağından emin…’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 315)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG