10 Kasım 1918 Pazar


Fransız kuvvetleri Uzunköprüye geldi.


Batı Trakya’nın Türklerde kalmasını sağlamak amacıyla İstanbul’da Garbi Trakya Cemiyeti kuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 20)


İstanbul, Mustafa Kemal’in çıkışlarından memnun değildi. İngilizler ne isterse yerine getirilmeliydi. Bu nedenle Yıldırım Orduları Grubu 10 Kasım 1918 günü dağıtıldı. Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı.


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 36)

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal’i telgraf başına davet ederek sadrazamlıktan (başbakanlıktan) çekildiğini haber verdi. ‘Bir an önce İstanbul’a gelmelisiniz, sizinle görüşmeye ve danışmaya ihtiyacım var.’ dedi. Bir haftadır karşılıklı telgraf savaşıyla onun düşüncelerine karşı çıkan Başbakan görevden ayrılmış, şimdi Mustafa Kemal’den medet umuyordu.


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 36)


The New York Times: 'Osmanlı Devleti’nin yaşatılması için geçerli hiçbir sebep kalmamıştır.'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 21)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG