10 Mart 1920 Çarşamba

Dördüncü Balıkesir Kongresi, Balıkesir’de, İzmir Kuzey Cephesi Kuvayı Milli­ye Genel Kurulu adıyla toplanan kongreye Karesi, Saruhan livaları, Bursa ve Bilecik sancağı ile diğer ilçe ve bucaklardan 58 delege katılıyor. 13 gün sürecek olan toplantı, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarını benimseyecek, askerî ve siyasî hazırlıklara hız verilmesi kararını alacaktır. Balıkesir’de ilk kongre 28 Haziran - 12 Temmuz 1919, İkincisi 26-30 Temmuz 1919’da toplanmış, üçüncü kongre de 22 Eylül’de bitmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 418)


İngiltere’nin kontrol subaylığı görevini yapmakta olan yedek subay Withall, yanındakilerle birlikte Ankara’yı terk etti. Moda’nın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Withall, ayrılma emrini İstanbul’dan almış bulunuyor. Bu ayrılış Mustafa Kemal’e, İngilizlerin İstanbul’da tutuklamalar yapacağını düşündürü­yor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 418)


İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Londra toplantısında İstanbul’un geçici olarak işgal edilmesine karar verildi. Gerekçe olarak Türkiye’de azınlıklara kötü davranıldığı ileri sürüldü. İtalyan Scialoza, Türk meclisinin dağıtılmasına taraftar olmadığını söyledi. “Meclis Anadolu’da toplanır, daha büyük bir tehli­ke olur” dedi. Curzon Lordlar Kamarası’nda yaptığı konuşmada “İstanbul’da işler, İtilaf Devletleri’nin sabırlarını tüketecek dereceyi buldu. Her yerde zulüm ve katliam yapılıyor” dedi. Venizelos, Yunan ordusunun bir hafta içinde Mus­tafa Kemal’in ordusunu dağıtacağını ileri sürdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 418)


Yüksek Komiserler, Londra’dan gelen talimat üzerine İstanbul’un işgali konu­sunu görüştüler. İleri gelen Kuvayı Milliyecilerin tutuklanması kararlaştırıldı. * Üç yüksek komiserin hükümetlerine ortak telgrafla­rı: İstanbul’un işgal edilmesi, Erzurum’un Ermenistan’a, bütün Trakya ile İz­mir’in Yunanistan’a verilmesi şu sonuçlan doğurabilir: Türkiye anlaşmayı reddeder. Padişah istifa eder. Anadolu’da yeni bir hükümet kurulur. Parlamento Anadolu’ya kaçar. Hıristiyanlar katledilir. Türklerle Bulgarlar Yunanistan’a karşı birleşir. Bolşevikler, Araplar ve Türkler birlikte harekete geçerler...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 418)


İtilaf Devletleri’nin Kürt’ü, Çerkez’i ayırarak Türkleri birbirine düşürmek, Anadolu’da Türklüğü ve İslamlığı yok etmek istediklerini, bu planı Kuvayı Milliye’nin ertelediğini, Bolşevizmin ise bu planın gerçekleşmesine bir engel teşkil ettiğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 418)


Halide Edip anlatıyor:


İşte, bu aralık, Kemaleddin Sami ile Anadolu’ya kaçmak meselesini konuştum. Şayet, ihtiyaç hasıl olursa, ilk sığınılacak yer Sultantepe’de Özbekler Tekkesi’ydi. Oraya kabul edilmek için de parola, ‘Beni İsa yolladı.’ İdi. Fakat benim için, o tekkeye sığınacak olursam, parola lazım değildi.


10 Mart Çarşamba günü, İstanbul’daki İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne gittiğim zaman, orada bir telgraf buldum. Belirsiz bir şekilde, İstanbul’da bahri bir hareket olacağı ve İstanbul’a asker çıkarılacağı bildiriliyordu. İçimden pazartesine kadar bu işin olmamasını temenni ediyordum. Şahsi arzularımın nadiren gerçekleşenlerinden birisi de budur.


(Kaynak: Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip Adıvar / Syf 70)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG