10 Mayıs 1919 Cumartesi

Paris’te İzmir’in nasıl işgal edileceği tartışıldı. Venizelos, Türklerin çıkarma harekatından yalnızca 12 saat önce haberdar edilmesini, İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe’un da İzmir’de bulunmasını istedi.


( Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 231)


İngiliz Karadeniz Orduları Başkumandanı General Milne’nin Türk Hükümeti’ne emri: 'Her tümende ancak 1500 tüfek bulundurulacak.'


( Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 231)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG