10 Nisan 1920 Cumartesi


Damat Ferit, Anadolu Hareketi aleyhinde bir bildiri yayımladı: Kuvayı Milliye denen teşkilat, hem Anadolu’yu korkunç bir istila tehdidine ve hem de devletin başını gövdesinden ayırmaya sebep oluyor. Başbakan’ın demeci: Millî teşki­lat yapıyoruz diyen bozguncular Amerika ve Avrupa’yı, aleyhimize çevirdiler, İstanbul’un işgaline sebep oldular. Bunları tepelemekte tereddüt etmeyeceğiz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 475)


Fransızlar Urfa’yı boşaltmaya hazırlanıyor. Fransız kuvvetleri gece yansından sonra şehri terkedecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 475)


Celalettin Arif Bey bir bildiri yayımlayarak başkanı olduğu son Osmanlı Meclisi’nin mebuslarını Ankara’ya çağırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 475)


Müttefiklerin Londra Konferansı, bundan sonraki toplantılarının San Remo’da yapılmasını kararlaştırarak dağıldı. Konferans, Türkiye barışının şartla­rını görüşmek üzere 12 Şubat’ta toplanmıştı.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 475)


Hakimiyeti Milliye: İstanbul’da İngiliz oyunları: Ferit Paşa ancak vatan ve milletimizin mahvolmasıyla teselli bulabilecek bir alçaktır. Olağanüstü Mil­let Meclisi Ankara’da toplanacak. Ankara sancağından mebus seçilenler: Mus­tafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kınacızade Şakir, Hacı Mustafa, Şeyhzade Şemsettin Beyler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 475)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG