10 Subat 1919 Pazartesi

-Dışişleri Bakanı, Adana’daki Fransız zulmüne son verilmesi için bakanlığının girişimde bulunmasını isteyen bir yazıya şu karşılığı verdi: Böyle girişimlerimiz sonuçsuz kalıyor. Devlet işlerine dış müdahale, yalnız Adana’da değil İstanbul’da da var. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 125)

-Adana’da Fransızlar tarafından kışkırtılan Ermeniler, Türklerin işyerlerini ve dükkanlarını yağmaladılar. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 212)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG