11 Şubat 1921

Curzon'un talimatı: Ankara delegasyonu, ancak lstanbul delegasyonu içinde Makbuldür.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Fransız Hükümeti tarafından Mustafa Kemal'le görüşmeler yapmak üzere görevlendirilen Fransız Genelkurmayı yakınlarından gazeteci Bayan Berthe Georges-Gaulis İstanbul'a geldi. Gualis 30 Nisan'da Ankara'da olacak, buradan 8 Mayıs'ta ayrılacak ve Kastamonu yoluyla İstanbul'a dönecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal, İtilaf Devletleri'nin Ankara Hükümeti'ni tanımamaları gerektiğini yazıyor: Mustafa Kemal, merkezi hükümeti, hatta Hilafet ve Saltanat'la birlikte ortadan kaldırarak hakimiyeti bir dolap, bir dalavere ile eline geçirmek istedi. Mustafa Kemal ile uzlaşmanın ne demek olduğunu, İzzet Paşa Heyeti'nin başına gelenler gösterdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Anadolu Ajansı: Mudurnu'nun Büyük Cami Mahallesi'nde Fatma Hanım, birliğinden firar eden oğlunu, fırtınalı bir gecede evine kabul etmeyerek hükümete teslim etmiştir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


SOMA KAZASI


Soma 24 Haziran 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşgal öncesinde Soma’da sükunet devam etmekteyse de yerli Rumlar Yunanlıları karşılamak için hazırlık yapıyorlardı.


Soma’nın işgalinden önce bu bölgede yer yer Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri arasında çatışmalar olmuştur.


9 Temmuz 1919 tarihinde Soma’nın Cumalı ve Çenke köylerine saldıran Yunanlılar bu köyleri kısmen yakmışlardı. Çekne’de bir Türk kadınını yaralamışlardır. Cumalı’da bir ihtiyarı yaralamışlar ve yakmak suretiyle öldürmüşlerdir. Diğer iki ihtiyarı da öldürmüşlerdir. Bir kadının gözlerini oymuşlar, tarlalarında çalışmakta olan üç Türk’ü de öldürmüşlerdir. 14 Temmuz 1919’da Soma mıntıka kumandanı ile İngiliz kontrol subayları Cumalı ve Çenke köylerine giderek buralarda yapılan mezalime şahit olmuşlardır. Aynı güm bir Yunan uçağının Soma ve civarına bombalar attığı 61. Fırka Kumandanı Kazım Bey tarafından rapor edilmiştir.

EHUR tarafından 14. KOR. Kumandanlığına gönderilen bir yazıda, Soma ile Balıkesir arasında şekavetin arttığı ve Aydın’dan hicret eden Türk kafilelerine saldırılarda bulunulduğunun haber alındığı ve durumun incelenerek bilgi verilmesi istenilmiştir.


Yunanlıların tespit edilen tarafsız mıntıkaya tecavüzle Türk halkını öldürdükleri ve köyleri yakmakta oldukları Soma halkı adına Müftü ile arkadaşları tarafından Dahiliye Nezaretine bir telgrafla bildirilmiştir.


11 Şubat 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından Çenke Köyü bombardıman edilmiştir. 14. KOR. Kumandanlığının12. KOR. Kumandanlığına gönderdiği şifrede bu bombardımandan dolayı herhangi bir zayiatın olmadığı belirtilmektedir.


Yunanlılar Ric’atleri esasında Soma’nın büyük bir kısmını yakmışlardır.


YUNAN MEZALİMİ / MUSTAFA TURAN 206-207

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG