11 Aralık 1920

Güney Cephesi Komutanı Albay Refet Bey, emrindeki süvarilerle, Demirci Mehmet Efe'nin kuvvetlerini dağıtmak üzere Güney'e hareket etti. Çerkez Ethem'le haberleşmeleri ele geçirilen Demirci Mehmet Efe'nin emrinde 800 kişilik bir kuvvet var. Demirci Efe kuvvetleri, keyfi hareketleriyle halkın şikayetlerine de sebep oluyordu. Refet Bey, 16'da haber vererek Demirci'yi kaçıracak, kuvvetlerini dağıtacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Fransızlar tarafından tamamiyle kuşatılarak dışarı ile bağlantısı kesilen Anll'P şehir halkı, bir bomba ve fişek imalathanesi kurdu. Adana yakınlarında Türk çetelerinin baskınında Fransızlar 4 ölü, 1 7 yaralı, Türkler 7 ölü verdiler. Adana'da, dün başlayan şenlikler devam ediyor, Fransız birlikleri geçit töreni yaptılar. At koşuları yapıldı. Fransızlar, vali ve bucak müdürleri aracılığı ile şehir, bucak ve köylerdeki yoksul halka 5.500 lira (6o.ooo Frank) dağıttılar. General Dufieux, Ermenilerin dini lideri Cathalicos'u ve Haçin'den Kozan'a sığınan Sahak II'yi kabul etti, şerefine verilen akşamki baloda hazır bulundu. Adana'nın işgali dolayısıyla Konya'ya gelen İran Şehbenderi Asaf Han, TBMM'ne gönderdiği yazıda, kendisine maddi yardımda bulunulmasını istedi. 28 Aralık' ta verilecek cevapta 400 lira gönderildiği ve her ay 100 lira gönderileceği bildirilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


TBMM'de Tokat Mebusu Rıfat Bey, boş arazinin toprağı olmayan köylülere verilmesini öngören bir kanun teklifi yaptı. Tüccarların sattıkları eşyanın 100 kuruşta bir kuruşunu vergi olarak ödemeleri konusunda Hüküm et teklifi görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı "Daima köylüden, fakirden, halktan alıyoruz, diyorsunuz, bugün doğrudan doğruya zenginlere vergi getiriyorum" dedi. Teklifin birinci maddesi kabul edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı girişilen harekat başarıyla sonuçlandırılmış ve Ermenistan 6 Kasım da mütareke istemek zorunda kalmıştır. 2 Aralık 1920 de ise Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk resmi antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır. Doğu harekatını ve bu arada bölgedeki bazı Amerikalıların tutuklanmalarını tepkiyle izleyen THE NEW YORK TIMES, Gümrü Antlaşmasının imzalanmış olmasına rağmen Başkan Wilson’un Ermeni sorununda arabuluculuk edeceğinden söz ediyordu.


Türkler tarafından Ermenilere karşı girişilen düşmanca saldırılara son vermek amacıyla “şahsen aracılık etmek” önerisinde bulunan Wilson’un bu önerisi genellikle olumlu karşılanmıştır.


Yakın Doğu’ya Yardım Komisyonu üyeleri konuyla ilgili olarak yaptıkları yorumda. “ Yakın doğu sorununu tümüyle ele alarak aydınlatmak ve çözmek yönünden Başkan Wilson’un önderliği çok olumlu etkiler yapacaktır. Bu dünya barışı için bulunmaz bir fırsattır” demişlerdir.


Komisyonun mali işler sorumlusu Cleveland H. Dodge ise verdiği demeçte” Cemiyeti Akvam’ın moral desteğinin nicedir işkenceler altında inleyen bir Hıristiyan ırkının kurtarılması yolunda kullanılması, Ermenistan’ın dostu olan herkesi sevindirecektir” demiştir.


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULUGAY / 113 - 114

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG