11 Ekim 1919 Cumartesi

Mustafa Kemal’in bildirisi: Temsil Kurulu’nun bildirilerini en küçük kuruluş şubelerine kadar duyurun. İsteklerinizi Temsil Kurulu’na değil, doğrudan hükumete bildirin!


Balıkesir’de Kazım (Özalp), Konya’da Refet, Bursa’da Bekir Sami Beylere: Milli örgütün genişletilmesi, yurtsever mebus adaylarının seçimi için çalışılması...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


Mustafa Kemal, Yenigün Gazetesi’nin Sivas muhabirine verdiği ve bugün yayınlanan demecinde, Millî Teşkilat’m milletin uğradığı dış felaketten ve eski hükümete karşı meydana geldiğini belirtti; İttihatçılık suçlamasını reddetti; Müslüman olmayan azınlıklara düşmanlık beslemediklerini, buraya gelen yabancıların olumlu raporlar gönderdiğini, mebusluğa adaylığını koymayacağını fakat millet seçerse kabul edeceğini bildirdi. Velit Ebüzziya, gazeteciler ve diğer kişilerden oluşan kurulun Mustafa Kemal ile buluşmak üzere yer tayinini Sivas’tam istiyor. Cevap: Heyet­te kimler bulunacak? Sivas’a gitmek üzere bir fotoğrafçı ile dün İstanbul’dan yola çıkan Ruşen Eşref Eskişehir’de.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


Yunan kuvvetlerine, Türk saldırılarına uğradıkları takdirde bunları kovalama ve zapt ettikleri yerleri işgallerinde tutma hakkı verildi. Milne 10 gün sonra bunun yalnız hücumlara uğrayan bölgelerde bir hareket izni olduğunu açıklayacak, 29 Ekim’de de Yunanlılara, Türkleri 3 km kovalayıp geri dönme izni verilecektir. Yunan kuvvetlerine 9 Eylül’de 1000-1500 metre derinliğine kadar karşı saldırıya geçme hakkı tanınmış, ancak Yunanlılar, Türk saldırılarını engellemek için bunun yetmediğinden yakınmışlardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 163)


Mali sıkıntılar içinde olan Hükumet, 1.500.000 liralık gümüş para bastırmaya karar verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 163)


İngilizler Muhipler Cemiyeti Başkanı Sait Molla, İngiliz ajanı Rahip Fru’ya Anadolu harekatı aleyhinde işbirliği öneren ve hizmet arzeden gizli mektuplarından ilkini yazdı: Dün Adil ve Ferit’e biraz daha sabır tavsiye ettim. Verilen 2.000 lirayı Adapazarı’nda Hikmet Bey’e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


Soysallıoğlu İsmail Suphi’nin Anadolu Mektubu: Anadolu’nun dört derdi var. Sıtma, frengi, çocuk düşürme, az doğurma.


Renin: Bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak! Ne çocukça bir hayal! Anadolu’da ne kalmıştır ki direnmek mümkün olsun! (The Times’tan)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 164)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG