11 Kasım 1918 Pazartesi

Tevfik Paşa ilk hükumetini kurdu. Padişahın güvendiği ünlü devlet adamlarından olan Tevfik Paşa’nın kurduğu hükumete, iki gün sonra donanmaları İstanbul’a gelecek olan İtilaf Devletleri’nin isteklerini yerine getiren bir hükumet gözüyle bakılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 22)


Başbakan Tevfik Paşa İngiliz gazeteci Price’a verdiği demeçte: 'Amacımız İngiltere ile eski dostluğumuzu canlandırmaktır. İtilaf Devletleri’nin bizi biraz tecrübeli kişilerin ellerine vermeleri lazımdır!' dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 22)


İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı bir plana göre Kilikya ve Kuzey Suriye’de Ermeni Devleti kuruluyor. Ermeni devleti Türkiye ile Araplar arsında tampon görevi yapacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 22)


İngilizler Halep doğusunda ve Fırat üzerinde bulunan Rakka kasabasını işgal ettiler. Kerkük’e bağlı Erbil de İngilizlerce işgal edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 22)

Teceddüt Fırkası kuruldu. Liberal bir programla ortaya çıkan Teceddüt yönetiminde Yunus Nadi, Rüştü Aras, İsmail Canbulat ve Galip Bahtiyar gibi aydın kişiler görev aldı. Parti kuruluşunun ertesinde Rüştü Aras İttihat ve Terakki’nin Genel Sekreteri Muhittin Bergen’e, ‘Biz bugünkü vaziyette bu fırka ile bir şey yapamayız. Memleketi kuvvetle kucaklayıp yeni bir hareket yapabilecek tek bir insan tanıyorum, o da Mustafa Kemal Paşa’dır.’ dedi.


(Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk / Şerafettin Turan / syf 178)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG