11 Kasım 1919 Salı

Mustafa Kemal, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Sabronya üyesi Celal Bey’in 8 tarihli yazısına verdiği karşılıkta, Batı Trakya’nın bağımsız kal­masının ve elverişli bir zamanda Türkiye’ye katılmasının amaç olduğunu, bu­nu sağlamak için Hükümet’in yardımını beklemeksizin millî teşkilatı güçlen­dirmek gerektiğini, gereken gelirin o topraklardan sağlanmasının zorunlu ol­duğunu bildirdi. Harbiye Bakanı Cemal Paşa’dan da Batı Trakya millî teşkilatı için 50.000, Gümülcine göçmenleri için 10.000 lira yardım yapılmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 224)


Robeck’ten Curzon’a: İstanbul’a gelen Rum ve Ermeni göçmenlerinin duru­mu iyi değil. Amerikalılar da bunlara yardım ediyor. Ermeni ve Rum Patrikle­ri beni ziyaret ederek Mustafa Kemal’e güvenmediklerini söylediler. Her yan­da, milliyetçi adı altında çeteler türedi. Mustafa Kemal ve milliyetçiler, tüm ya­bancıların gitmesini istiyorlar, Barışın gecikmesi Mustafa Kemal’in işine yarıyor. İlerde barış anlaşmasını kabul ettirmek daha da güç olacak. Hınstiyanlar, şaşkınlık ve kaygı içinde. Yenilmiş bulunan bütün ırklara sempatimiz var.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 224)


Debats’da B.G. Gaulis’in ilk makalesi: En Anatolie


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 224)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG