11 Ocak 1919 Cumartesi

11 ocak 1919 cumartesi

-İngiliz hükümeti İstanbul’daki polis ve sağlık teşkilatına el konulmasını emretti. İstanbul hükümeti 30 Ocak’ta bu durumu memnunlukla karşıladığını açıklayacaktır. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 91)

-Bir Yunan askeri birliği Trakya’daki demiryollarını denetim altına aldı, tüm tren istasyonlarını işgal etti. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 157)

-Gazete Vakit’ten Ahmet Emin: Yegane ümit kapısı: Aydınlar birlik halinde bir milli kuvvet teşkil etmeli, Temiz amaçlarla bir mücadele açmalı. Her türlü fikri ve partiyi sinesine kabul edecek kadar yüksek bir fikirden, vatani mücadele başlamalı. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 91)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG