top of page

11 Ocak 1920 Pazar

İngiliz Başbakanı’nın Boğazlarda uluslararası bir yönetim, kurulacağı, İstan­bul’un yalnızca Halifelik merkezi olarak bırakılacağı yolundaki sözlerine karşı­lık Mustafa Kemal, Demek şubelerine, gazetelere, İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği’ne çektiği telde, planı şiddetle protesto etti. Hakkın zulüm ve kuvvete üstün geleceğini, Türk geleceğinin esas çizgilerini Erzurum ve Sivas Kongrele­rinde çizdiklerini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Konya’da 15.000 kişi, Alaaddin Tepe’de bir miting yaparak adaletli bir barış ve yurtta işgallere son verilmesini istedi. Konya kadınları da 8 Ocak’ta bir mi­ting yapmıştı. Kayseri’den çekilen telgraf­ta, İstanbul’un Türklerden alınacağı ve İzmir’in Yunanistan’a bağlanacağı yolundaki haberler protesto edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Hükumet, Güney Rusya’dan Karadeniz kıyılarına gelecek Rum göçmenlerini, asayişi bozabilecekleri ve iaşelerinin mümkün olmayacağı gerekçeleriyle geri göndermeyi kararlaştırdı. Meclis’in toplanmasına bir gün kala Hükumet, kanun gücünde bir çok kararname çıkardı. Padişah’ın hasta olduğu konusunda doktorlardan rapor alındı. Rapor, Mec­lis’in açıldığı yarınki gün Takvim-i Vekayi’de yayımlanacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


20 Amerikan piskoposunun Müttefik Devletler başkanlarına mektubu Le Temps’da: Avrupa’nın neresinde olursa olsun Türkler kovulmak. Bu dünya Hristiyan medeniyeti için gereklidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Mr. Vansittard’dan Curzon’a: Türkler, İstanbul’u almakla Ortaçağ’ı kapattı­lar. Bu düşünülürse, 800.000 Türk’ü burada bırakarak Boğazlan kontrol ede­meyiz. 300.000 kişilik bir Müttefik ordusu tutarak ve hiç bir Türk askerinin İs­tanbul’a girmesine izin vermeyerek Türkleri İstanbul’da bırakabiliriz. Türkler, Anadolu’da Trabzon’dan Adana’ya kadar olan bölgede kalabilirler. Erzurum, yeni kurulacak Ermeni devletinin başkenti olacaktır. Türklerin yönetimi İngi­liz, Fransız, İtalyanların elinde olacaktır. Anadolu’da dağılmış 500.000 Ermeni’yle Amerika, İran, İstanbul’daki Ermeniler, 1,5 milyon Ermeni’yle birleşip büyük Ermenistan Krallığı’nı oluşturacaktır. En büyük zorluk, Ermenistan’ın hiç bir yerinde Ermenilerin çoğunlukta olmamalarıdır. Dünyanın dört bir ta­rafından birkaç yüz bin Ermeni, işlerini ve yerlerini bırakıp buralara gelirler mi? Bu yerleri yüz milyarlar sarf edip onarmak gerekir. Hepsinden önemlisi, burada yaşayan enerjik bir Türk toplumu ile savaşmaları gereğidir. Ermenile­rin böyle bir savaş konusunda kendilerine güvenleri yoktur. Bu sorun, çok zor olarak ancak Amerika ve Milletler Cemiyeti’nce çözülebilir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Mustafa Kemal, Merkez Kurullarına çektiği telde dün ilk sayısı yayımlanan Hakimiyeti Milliye’nin çıkışını haber vererek, abone ücretlerinin Ziraat Banka­sı yoluyla gönderilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Açıksöz’de İzmir’in işgali üzerine göç eden halka yardım kampanyasına zen­ginlerin ilgi göstermeyişinden yakınan şiir

Bozulsun âlemin çarkı devranı

Hemen beylerimiz sağ ve var olsun

Çağlasın her yerde fakirler kanı

Beyciğim keyfînde berkarar olsun...


İkdam’da, İstanbul’un Türklerden alınıp alın­mayacağı ile ilgili haberler, yorumlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 320)


Alemdar: Ankara’da her­kes Mustafa Kemal Paşa’yı karşılamaya zorlandı. Halk şikâyetlerini ona söyle­yemiyor. Şikâyetçiler Şankışla’ya dolduruluyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 321)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page