12 Şubat 1920 Perşembe

Dün gece saat 23’te başlayan Fransız çekilmesi, sabaha kadar sürdü ve bugün Türk kuvvetleri Maraş’a girdi. Yansı yanmış, bir bölümü de top mermileriyle yıkılmış olan şehirde sıkıyönetim ilan edildi. 8.000 kadar Ermeni teslim alındı. Savaş öncesinde Maraş’ta 14.000 Ermeni vardı. Bunların bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da Fransızlarla birlikte şehri terk etmiş bulunuyor. Fransızların dönme ihtimaline karşı şehir çevresine siperler kazıldı. Maraş çarpışmaları boyunca Türkler 200 şehit, 500 yaralı verdi. Mustafa Kemal, yayımladığı bildiride “Bu başarı, bütün yurdumuzun kurtuluşu ve milletimizin bağımsızlığını geri alması için başlangıç olsun” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 372)


Rauf Bey, Mustafa Kemal’in 5 tarihli genelgesine İstanbul’dan cevap verdi. Ar­kadaşlarıyla birlikte genelgeyi okuduklarını, hepsinin Mustafa Kemal’le aynı görüşte olduğunu belirtti. Yalnız, Fevzi Paşa’nın, Birinci ve On Beşinci Kolordu’nun Bolşeviklere karşı seferber edilmesi için Hükumet’i İtilaf Devletleri ile görüşmeye teşvik ettiğini, kendisinin de bu görüşte olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal, kolordulara ve güvendiği kişilere gönderdiği siyasî durum tahlilinde, Türkiye çevresindeki İtilaf çemberini Doğu’daki Kafkas Cumhuriyetlerini yıkıp Bolşeviklerle bağlantı kurularak kırmak gerektiğini savunmuştu. Rauf Bey, Ana­dolu ve Trakya’daki düşman kuvvetleri hakkında Genelkurmay’dan sağladığı bilgileri Mustafa Kemal’e bildirdi. Buna göre, yalnız İstanbul’da 32.000 İngi­liz, 38.000 Fransız, 2000 İtalyan, 1300 Yunan askeri var.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 372)


İlk Londra Konferansı: İngiltere, Fransa ve İtalya, aralarında ABD olmaksızın, Türkiye ile yapılacak barışın şartlarını görüşmeye başladılar. Konferans 10 Nisan’da dağılacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 372)


İngilizler Batum’u boşaltmaya başladılar. İstanbul’u işgale hazırlanan İngilizler, buradaki kuvvetlerini İstanbul’a getiriyorlar. 3. Tümen, 15. Kolordu’ya, İngilizlerin Batum’u terke hazırlandıklarını bildirerek bu şehri Hristiyan Gürcülere vermemek için asker sevk edilirse başa­rılı olunacağını yazdı. Karabekir’in cevabı: İngiliz propagandasıdır. Maksat Gürcülerle aramıza kan sokarak Ermenilere karşı olacak teşebbüslerimizi önle­mek olması pek muhtemel...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 372)


Sebillürreşat’ ta Mehmet Akif in Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde 23 Ocak konuşmasının özeti: Birleşmekte zaruret vardır. Yabancılar aramıza ayrılık to­humları serptiler. El birliği ile vatanı savunmalıyız. Bugün bütün Müslümanlar uyandı. Saldırıya karşı koymak, kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar her­kes için farz-ı ayindir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 372)


Dün gece saat 23’te başlayan Fransız çekilmesi, sabaha kadar sürdü ve bugün Türk kuvvetleri Maraş’a girdi. . Kerhan köyünde bulunan Kılıç Ali’ye Fransızların çekildiği haberi ulaşınca Kılıç Ali derhal Maraş’a geldi . ve Arslan Bey, Yörük Selim Bey ile görüşerek Ermeni askerlerinin ve silahların teslim alınması için heyetler oluşturdu. . 8.000 kadar Ermeni teslim alındı. . Savaş öncesinde Maraş’ta 14.000 Ermeni vardı. . Bunların bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da Fransızlarla birlikte şehri terk etmiş bulunuyor. . Kilise ve evlere toplu halde sığınan Ermenilerin tamamı güvenlik altına alındı. . Savaşın yıkıcı etkilerini hisseden Amerikalılar da Maraş Mutasarrıflığı’na bir dilekçe yazarak canları ve Amerikan müesseselerinin korunması talebinde bulundular. . Bunun üzerine Kuvayı Milliye, Maraş’taki Amerikalıların güvenliğini sağlama sorumluluğunu da üstlendi. . Yarısı yanmış, bir bölümü de top mermileriyle yıkılmış olan şehirde sıkıyönetim ilan edildi. . Fransızların dönme ihtimaline karşı şehir çevresine siperler kazıldı. . Alınan tedbirler sayesinde Maraş’ta asayiş çok kısa sürede sağlandı. . 3’üncü Kolordu Komutanı Albay Selahattin Bey, durumu bir raporla Ankara’da bulunan Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal’e bildirdi. . Mustafa Kemal Paşa’da bir tebrik mesajı yayınlayarak Maraşlıları kutladı. . Yayımladığı bildiride “Bu başarı, bütün yurdumuzun kurtuluşu ve milletimizin bağımsızlığını geri alması için başlangıç olsun” dedi. . Güney Cephesinde gerçek anlamda bir halk hareketi olarak ortaya çıkan direniş, vatanseverlik ve Türklük duygusuna dayanıyordu. . Bu direnişte sadece erkekler değil, çocuk yaştaki gençler, kadınlar da korkusuzca savaşmışlardı. . TBMM Maraş’ı 5 Nisan 1925 tarihinde İstiklal Madalyası vererek takdir etmiş ve şereflendirmiştir. . 7 Şubat 1973 tarihinde ise Maraş şehrinin adı TBMM kararı ile Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. . 15’nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in kutlama telgrafında ifade ettiği gibi, “Maraş halkı ölmüş ama Türklüğü öldürmemiştir.”

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG