12 Aralık 1919 Cuma

Kilikya İşgal Bölgesi Komutanlığı’na atanan Fransız Generali Dufieux, karar­gâhı ile birlikte Mersin’e geldi, oradan Adana’ya geçti. Adana’da hükumet ko­nağına ilk defa resmen Fransız bayrağı çekildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Ali Fuat Paşa Ankara’ya döndü. Ali Fuat Paşa, 16-29 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yapılan gizli toplantıya katılmış, dönüşte Kayseri’de Güney Cephesi için bazı tedbirler almıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Portekiz bandıralı bir gemi ile İskenderiye’den İstanbul’a 2.200 (3200?) Türk esiri daha getirildi. Bunlar İngilizler tarafından esir alınmışlardı. İngilizlerin elinde bulunan 20.000 esirin daha gelmesi bekleniyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Yüksek Komiser Robeck’in bugünkü raporları: Yüksek komiserliklerinden başlamak üzere birçok Fransız’ın Mustafa Kemal’e sempatisi var. İzmir’in iş­gali ve Yunan zulümleri aleyhine Anadolu içlerinden yeniden telgraflar yağı­yor. İşgalin infial yarattığı gerçek, fakat son telgraf bir genelge emri gereğince gönderilmişe benziyor, çünkü Mustafa Kemal’den de bir telgraf aIdık.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Boğazlar ve İstanbul’a göz diken Müttefikler, Türkiye için yeni bir başkent arı­yor. Fransız diplomatı Berthelot, Sultanlık için Konya’yı uygun gördüğünü bil­dirdi. Venizelos da dün Bursa’yı uygun görmüştü. Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal, İngiliz temsilcileri ile Damat Ferit Hükümeti arasında 12 Eylül’de yapılan anlaşmanın suretini Karabekir’e bil­dirdi ve bunun aslını ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Sivas’ta Vali Reşit Bey’in eşi Melek Hanım Başkanlığında kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti yönetim kurulu, Temsil Kurulu’na gönderdiği yazıda, derneğin kuruluşunu haber verdi, amacını anlattı ve şimdi­den Sivas’ta derneğin 800 üye kaydettiğini, yakında Sivas’ta derneğin üyesi ol­mayan kadının kalmayacağı ve her ilde aynı amaçlı derneklerin kurulacağı umudunda olduğunu belirtti. Derneğin kuruluş bildirisi Sivas Valiliğine 26 Kasım’da verilmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)


Peyam’da Ali Kemal, “böyle alelacele, zamansız” seçim yapmanın “zararlarını” sayıyor.

İfham’da Ahmet Ferit: Türkler ve Kürtler: Dört asır evvel kılıç iradesiyle değil, belki kalp iradesiyle birleşmiş iki milletin, dört asır sonra aynı taht ve taç etrafında mütte­hit yaşamak için gösterdikleri şu vefa ve sadakat, bizce Türk-Kürt müstakbel mutluluğu için bir ulu müjdedir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 274)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG