12 Ekim 1920

Ayaklanmaların bastırılmasına devam ediliyor.


1) Zile'ye gelen Çolak İbrahim kuvvetleri, ayaklananların elebaşlarını yakalayıp astı.

2) Akşehir halkı, Yarbay Kasap Osman'ın gönderdiği taburu sevgi ile karşıladı. Albay Refet de Delibaş Mehmet'in kuvvetlerini kovalıyor. İsyancılar Bozkır yönüne kaçtılar.

3) Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeleri, Ankara'dan, eşkıyalığın yoğun olduğu Çankırı'ya geldi ve halka bir bildiri yayımladı.


İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Yüksek Komiseri'ne talimatı: Padişah tahttan çekilirse Veliaht da Ankara'da oturursa pek güç bir durum ortaya çıkar. Damat Ferit, Veliaht'ın firarını önleyecek tedbirler alsın.


Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ve İtalya'nın Paris Büyükelçilerine nota: Barış anlaşması yalnız Padişah tarafından imzalanabilir. İmzadan sonra Damat Ferit değiştirilirse bir kısım milliyetçiler İstanbul Hükümeti tarafına dönebilir. Arkasından Anadolu'ya gidecek kurul halkı aydınlatabilir, Hükümet'e bağlayabilir. Anadolu'ya karşı 15.000 kişilik bir ordu kurulması hususunda Yüksek Komiserler işbirliği yapmalıdır. Kurulacak kuvvetin Mustafa Kemal tarafına geçmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Saygı değer paşa hazretleri


Sadece vatanın kurtuluşu amacıyla yayın alanına atılan gazetemizin Ankara’da bazı dedikodulara neden olduğunu hayret ve üzüntüyle haber aldık. Bulanık suda balık avlamak isteyen yayınlarımızla kişisel çıkarlarından mahrum kalacağı kanısında bulunan kötümser ve bencillerin bütün iftiralarına son vermek üzere bu dilekçemizi sunuyoruz. Sizin takip ettiğiniz yüce ve kutsal gayenin bütün dünyayı ilgilendirme derecesini ve milletin geleceği ve bağımsızlığı üzerinde sahip bulunduğunuz saygın yeri pekala herkesten çok taktir ediyoruz. Bu nedenle yayınımızın başında Büyük Millet Meclisi’nin daha coşkun bir varlık göstermesi ve zavallı halkın gerçek ihtiyaçlarıyla uğraşması amacıyla yazılmış görece olarak daha ateşli yayının iyi niyete dayalı olduğuna inanmanızı istirham ederiz. Yüzbaşı Cemal Bey kardeşimizin düşünce ve niyetlerimizi ortaya koyan açıklamalarını iyiye yormaları ve kabul buyurmaları de bu ümidimizi kuvvetlendirmektedir


(ATATÜRK BELGELER, ELYAZISIYLA NOTLAR, YAZIŞMALAR / HAZIRLAYAN Yücel DEMİREL / Sayfa 80)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG