12 Kasım 1919 Çarşamba

Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal, Cemal Paşa’nın, Hükumet işlerine karışılmaya devam ederse istifa edecekleri yolundaki 9 tarihli teline, gece (12/13) verdiği cevapta, Anadolu’da seçimlerin en ileri ve medeni ülkelerde bile görülemeyecek kadar serbestçe yapıldığını ileri sürdü, milli teşkilata düşman kişilerin cezalandırılmasında ısrarlı olduklarını, çünkü bunların yurda ve millete düşman olduklarını bildirdi; Hükumet, Milli Teşki­latı fazla görüyorsa ve yurdu kurtaracak-başka bir kuvveti varsa bunun açık­lanmasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 225)


Curzon’un talimatı: Barış görüşmelerinin geri bırakılması pek üzücüdür. Ye­nilmiş Türk’ün bize savaş ilanına bile imkan var. Düşmanlarımızın en zayıfı ve en kötüsü sonunda büyük bir zafer elde edebilir.


İngiliz Kontrol Subayı Hadkinson’un raporu: İzmir’in işgaliyle Batı Anadolu’da baş­layan Milli Hareket, Mustafa Kemal’in Doğu’da teşkilatlandırdığı hareketle birleşti. Gittikçe güçlenen Türk milli hareketini bastırmak zorlaşacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 225)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG