12 Mart 1919 Carsamba

-Başbakan Damat Ferit’in bir Fransız muhabirine demeci Fransızca İstanbul Gazetesinde: Size Türkiye’den önce, her şeyine borçlu olduğum Fransa’yı anlatabilirim. Üç serserinin Fransa’ya savaş ilan ettiği gün gözyaşı döktük. Fransa’ya savaş ilan etmenin insanlığa karşı savaş ilan etmek olduğunu söyledik. Söyleyiniz mösyö, milletin ve saltanat hanedanının masum olduğunu söyleyiniz. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 167)

-Damat Ferit Paşa, Paris Barış Konferansı’na katılma isteğinin reddedilmesinden ötürü İngiliz Yüksek Komiseri Vekili Webb’e üzüntülerini bildirdi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 167)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG