12 Mart 1921

Londra'da: İstanbul Kurulu, İzmir'de Yunan askerinin bulundurulmasını kabul edemeyeceğini bildirdi. L. George, Yunanlılar tarafından reddedilen İzmir ve Doğu Trakya'da nüfus sayımı yapılması önerisini geri aldıklarını söyledi, bunun yerine son tekliflerinin dikkate alınmasını istedi. İtilaf Devletleri'nin dünkü önerilerini Türk ve Yunan delegelerine bildirmesiyle 21 Şubat'ta açılan Londra Konferansı dağıldı. Yunanlıların 23 Mart'ta ileri harekata geçmesiyle Konferans tamamiyle sonuçsuz kalacak, değişiklik önerileriyle de olsa Sevr Anlaşması'nı Ankara'ya kabul ettirme imkanı olmayacaktır. İstanbul Delegeler Kurulu Başkanı ve Başbakan Tevfik Paşa, Konferans'ta sözü Ankara Delegasyonu'na bırakmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yunan Küçük Asya Sefer Ordusu Komutanlığı'na, 17 Mart'ta Eskişehir-Afyon yönüne ileri harekata geçmesi emredildi. Başbakan'ın Londra'dan verdiği emir üzerine, harekat ertelenecek, 2 ı Mart'ta hareket emri tekrarlanacaktır. Yunanlılar 23 Mart'ta saldıracaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Bekir Sami Bey, Londra'da İtilaf Devletleri'yle ayrı ayrı gizli anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Bugün de İtalyan Başbakanı Kont Sforza ile bir anlaşma imzaladı. Buna göre Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Afyon, Aydın ve Konya'da Türklerin yapamayacakları iktisadi teşebbüslerde İtalyanlara rüçhan hakkı tanınıyor. Ereğli kömür havzası imtiyazı bir Türk-İtalyan grubuna verilecek. Bunlara karşılık İtalyanlar, Türklerin İzmir ve Trakya üzerindeki haklarını tanıyacaklar ve barış imzalandığında Türkiye'deki askerlerini çekecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Moskova'da Türk-Sovyet görüşmeleri devam ediyor. Çiçerin'in Ali Fuat Paşa'ya verdiği notada, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in İstanbul Hükümeti'ni mi, Ankara Hükümeti'ni mi temsil ettiği, Ankara'yı temsil ediyorsa Ankara'nın rota mı değiştirdiği soruldu; Fransa'nın Sovyetler'e karşı kararlı bir düşmanlık güttüğü belirtilerek Fransa ile anlaşma yapılırken Sovyetler'e haber verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Yarın verilecek cevapta, Sovyetler'e karşı anlaşma yapıldığının bir kapitalist uydurması olduğu ileri sürülecektir. Bekir Sami Bey, Briand'la dün gizli bir anlaşma imzalamıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Türk İstiklal Marşı, TBMM'nde kabul edildi. Hamdullah Suphi Bey'in kürsüden okuduğu Mehmet Akif'in eserini mebuslar ayakta dinlediler ve sık sık alkışlarla karşıladılar. Ankara Hükümeti, bir istiklal marşı için yarışmayı Ekim ayında açmıştı. Kaynaklar bu yarışmaya 700 güftenin katıldığını belirtmektedirler. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, katılan eserleri yeterli görmeyerek 5 Şubat'ta bir mektupla Mehmet Akif in konuya ilgi göstermesini istemiş, Eğitim Bakanlığı, Akif in İstiklal Marşı da içinde olmak üzere 7 güfteyi seçip bastırarak Meclis genel kuruluna dağıtmıştı. Akif, konulan 500 liralık ödülü, Kızılay'ın cepheye elbise diken Dar-ül Mesai koluna bağışlayacaktır. Marş için daha sonra bir beste yarışması açılacaksa da bu yarışma sonuçlandırılamayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Koçkiri olayları devam ediyor. Divriği'den Havo bucağına gelen bir jandarma bölüğü esir edildi. Bazı aşiret başkanları, Antep ve Urfa'daki Fransız kuvvetlerinden yardım istenmesini önerdiler. İsyancılar buna yanaşmıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal, Papa 15. Benoit'in Kafkasya ve Anadolu Hıristiyanlarının korunmasını isteyen mektubuna cevap vererek "Sınırlarımız içinde herhangi bir yabancı ordusunun öldürme ve yıkım getirmediği yerlerde Hıristiyanlar güven içindedir" dedi, mezhep ve ırk aynını yapmadıklarını bildirdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Din ve milliyetini değiştirip İzmir'in işgalinde Yunanlıların hizmetine girerek polislik ve casusluk yapmaktan sanık Şevket (Venizelos Nakriyos), Ankara İstiklal Mahkemesi'nde ölüm cezasına çarptırıldı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İleri: Bir müddetten beri Babıfili'den Fatih'e kadar dükkanlar, Namık Kemal'in, Mustafa Kemal'in, Kazım Karabekir'in, İsmet'in, Halide Edip'in ve bunlar gibi yüzlerine baktığımız zaman kendilerini gördüğümüz çehrelerin resimleriyle bezendi. İstanbul halkı dün Mustafa Kemal'in sesini (ı Man Meclis konuşması) işitti. Sıra kendini görmeye geldi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Türkler Sevr Antlaşması’nda yapılması düşünülen değişiklikleri olumlu karşılarken Yunanlıların memnun olmadıkları anlaşılıyor. Ancak Yunanlıların kendilerine teklif edilen şartları, kötünün iyisi sayarak kabul edecekleri sanılmamaktadır. Yunanlıların bu şartları reddetmenin doğuracağı ciddi sonuçları göze almaları çok zordur.


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY /128


İstiklal Marşı’nın Kabulü : Türk devleti için bir istiklal marşı hazırlanması düşüncesi öteden beri mayalanıyordu. Sonunda İstiklal marşı güftesinin (metni) yazılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nca yarışma açıldı ve gelen metinler ön seçimden geçirilerek birkaçının Türkiye Büyük Millet Meclisi’na sunulmasına karar verildi. Karesi (Balıkesir) Milletvekili Basri Bey (Çantay) o günkü ikinci oturumda bir önerge vererek İstiklal Marşı güftesinin Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) tarafından okunmasını istemişti. Ancak o gün daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa ikinci toplantı yılı açılış konuşmasını yaptı ve Meclis’ce 23 Nisan 1920 tarihinden o güne değin yapılmış olan işleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Paşa başkanlık kürsüsünde yerini alınca Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı, Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü) bir söylev vererek cephedeki durum üzerine bilgi verdi. Daha sonra birkaç milletvekili Meclis’in ikinci toplantı yılının açılması dolayısıyla kutlama niteliğinde konuşmalar yaptılar. Başkanlı kürsüsünde bulunan Mustafa Kemal Paşa , İstiklal Marşı’nın güftesinin Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis kürsüsünden okunmasını isteyen Hasan Basri Bey’in önergesini oya koydu, önerge kabul edildi.


İLK MECLİS / Ord. Prof. Dr. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU / 113-114

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG