12 Ocak 1920 Pazartesi

Mebuslar Meclisi açıldı... Açılış törenine 168 mebustan 72’si katıldı. Padişah, bundan önceki meclisi, İttihatçılardan meydana geldiği gerekçesiyle ve İngilizlerin isteği üzerine 21 Aralık 1918’de kapatmıştı. 1 yıl 21 gündür hükumetler, kararnamelerle idare ediyordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


Antep’te Kurtuluş Savaşı başladı. Dün yola çıkan 400 kişilik bir Fransız-Ermeni kuvveti Maraş’a giderken Araplar Köyü’nde geceledi ve köylülere zulüm yaptı. Memik Ağa ve Dedeağa’nın önderliğinde köylüler silahlandı. Yarın ya­pılacak çarpışmalarda Fransızların bir kısmı öldürülecek, bir kısmı da kaçacak­tır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


Kastamonu’da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı bir mitingde halk, İstan­bul’un Türk olduğunu ve Türklerde kalacağını haykırdı. İtilaf Devletleri’ne bu yolda bir telgraf da çekildi. Kastamonu’da 10 Aralık’ta kadınlar da bir miting yapmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


İngiltere’nin Anadolu çevresi ile bağlantı ve haberleşme ile görevlendirdiği Wortsh Alkinson’un raporu: Türkiye’nin herhangi bir karış- toprağı Yunanis­tan’a terk edildiği zaman Türkiye altüst olur. Bütün Hristiyanlar katledilir ★ Hindistan İşleri Bakanı Montagu, hazırladığı raporda Türklerin İstanbul’da kalmasını, Enez-Midye hattının kabul edilmesini, İzmir’de Rum, Edirne’de Türk vali bulundurulmasını, Müttefiklerin kontrolü altında küçük bir Türk or­dusuna izin verilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


İrade-i Milliye’de, Sivas Merkez Kurulu başkanının İstanbul Matbuat Cemiyeti’ne telgrafı: İstanbul basını ile millet arasında yabancılık vardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


İkdam’da Yakup Kadri: Yıl­lardan beri ne görsek batmak belirtisidir, ne işitsek ölüm haberidir. Kötümser olmak; bir nevi şuursuz hainliktir. Farkına varmaksızın kaleyi içerden vermek­tir. Ümitli olmak zorundayız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)


Doğru Yol (Kıbrıs)’da Mehmet Remzi: Anadolu Türk’ün son yurdu, son sığı­nağıdır. Oradaki kardeşlerimizin böyle sefaletler, mahrumiyetler içinde helak olmalarına seyirci kalırsak, dünyada en alçak insanlar bizler oluruz. Yersiz yurtsuz kalmış kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 322)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG