12 Subat 1919 Carsamba

-Doğu Karadeniz bölgesi’nin Ermenilere verilmesini ve burada Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla Trabzon’da Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti kuruldu. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 127)

- Fransız işgal kuvvetleri komutanı d’Esperey Başbakan’ı ayağına çağırdı ve ihtarda bulundu: Jön Türk bakanları tutuklanmalıdır. Yoksa İstanbul’un resmen işgali gerekebilir. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 127)

-Gazete Türkçe İstanbul: Fransa ve Biz: Türkiye Fransa’nın birçok yardımlarını gördüğü halde Genel Savaş’ta Fransa’yı gücendirmişti. Türkler İngiltere’ye, Fransa’ya karşı silah tutmakla cinayet işlemişlerdi. Fransa bir dakika biri dinlerse beraatımıza hükmedecektir. İttihatçılar 10 yıldan beri bize yalnız İngiliz ve Fransız dostluğunu değil, insanlığı unutturdular. Fransa’dan büyüklük bekliyoruz. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 129)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG