13 Şubat 1921

Miralay Halis Bey komutasındaki kuvvetler Ümraniye'ye girdi. Koçkiri olay· !arı nedeniyle Sivas-Divriği arasında bulunan bu kuvvetler, 1 8 Ocak'ta Zara'ya girmişler ve Ümraniye'de isyancıların el koyduktan cephaneyi istemişlerdi. İsyancı kuvvetler 6 Mart'ta Ümraniye'yi saracaklar, hükümet kuvvetleri teslim olacak ve kasabaya Kürt bayrağı çekilecektir. Mustafa Kemal, Muhafız Müfrezesi'nden seçilecek 30 kişilik bir kuvvetin Kılıç Ali Bey komutasında Antep'e gönderilmesi için emir verdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal, Ankara'nın, bu hoppaların derdiyle yine fırsatı kaçırdık. Bu idrakte, bu irfanda, bu kıratta adamlar böyle bir hükümeti değil, ufak bir aşireti bile idare edemezler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İstanbul’daki “gölge hükümet“ ile Ankara’daki gerçek Türk Hükümeti temsilcilerinin yanı sıra Ermeni ulusunun temsilcilerinin de katılacağı görüşmeler sekiz gün sonra Londra’da başlayacaktır.


Türkler, Sevr Antlaşmasının mutlaka değiştirilmesini İngiliz’ler ise korunmasını istiyorlar. İngiltere’nin görüşüne göre bazı şartların uygulanmasında güçlüklerle karşılaşılan bu antlaşma, her şeye rağmen Orta Doğu’daki ırk sorunlarına bazı olumlu çözümler getirmektedir.


Öte yandan eski Yunanistan Başbakanı Venizelos’un da Londra’da bulunduğu öğrenilmiştir.


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY / 124

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG