13 Aralık 1918 Cuma

.

-Vilayet-i Sarkıyye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 30 kadar kurucusu Milli Müdafaa Cemiyeti’nin merkezinde bir toplantı yaparak yönetim kurulunu seçtiler. Doğu illerinde, birbirlerinin haklarına saldırmaksızın ‘Türk ve Kürtlerin’ menfaatlerinin uzlaştırılarak haklarının savunulmasına, Avrupa’ya kurullar gönderilmesine, Fransızca bir gazete çıkarılmasına karar verildi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 61)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG