top of page

13 Aralık 1919 Cumartesi

Mustafa Kemal, Bursa’da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey’in.28, 29 Ka­sım ve 9 Aralık tarihli yazılarına cevap vererek, Millî Meclis’in, bütün sakınca­larına rağmen İstanbul’da toplanmasının kabul edildiğini, İstanbul içinde ve dışında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi, millî müfrezelerin güvenilir kişilerden kurulmasını istedi. İslam düşmanı İngilizlerin en zayıf an­larında bulunduğunu, Fransızların da artık Türk milletinin her karara boyun eğmeyeceğini anladıklarını ekledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 276)


Nutuk’tan/


Efendiler, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da toplanmasına engel olamamak zarureti üzerine, İstanbul’da toplanacak Meclis’te, «vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan gayeyi korumak ve savunmak için anlaşmış, kesin kararlı bir grup oluşturmayı» tek çare olarak düşündük.


Bunun sağlanması için, bildiğiniz gibi, 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve genelgede, milletvekillerinin belirli yerlerde grup grup toplanarak üzerinde görüşecekleri önemli noktalardan biri olmak üzere bu konuya yer vermiştik.


Aynı tarihte, düşündük ki, bu grubu oluşturabilmek için her sancaktan birer milletvekilini Eskişehir’e davet edelim. Eskişehir üzerinden trenle İstanbul’a gidecek milletvekillerini de, davet edeceğimiz milletvekilleri ile birleştirelim ve kendimiz de Eskişehir’e giderek, yapılacak genel bir toplantıda enine boyuna görüşmelerde bulunalım.


Bu arada, milletvekillerinin İstanbul’daki güvenlikleri ile ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Ancak, bundan sonra vereceğim bilgilerden anlaşılacağı üzere, bu toplantıyı Ankara’da kalarak yapmayı tercih ettik. Sivas’ta bir ay kadar daha kaldıktan sonra, Ankara’ya hareket ettik.


Karabekir, İnceleme Kurulu Başkanı Fevzi Paşa ile Kürt meselesini görüştü. Fevzi Paşa, İstanbul’daki Kürt Cemiyeti üyelerinin saygın kişiler olduklarını, fena bir iş için değil, Doğu Anadolu Türklerden alınırsa burayı Ermenilere bı­rakmamak için çalıştıklarını ileri sürdü. Karabekir bu görüşe karşı çıktı. Kürtlük görüşünün sömürgeleştirmek için atılmış bir yem olduğunu söyledi. Karabekir Hükumet’e gönderdiği raporda, Doğu’da en önemli meselenin Kürtlük olduğunu yazdı. Başka bir raporunda Van’a kadar yaptığı teftiş gezisi­ni anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 276)


Hindistan’da, İtilaf Devletleri’nin savaştan galip çıkmalarını kutlamak için düzenlenen “Barış Kutlama Günü” törenleri başladı. İngilizler Türkiye ile ilgili sözlerini tutmadığı için halkın katılmadığı şenlikler 4 gün sürecek. Gandi “Türkiye’nin geleceği garanti altına alınmadıkça, ne Hindular ne de Müslümanlar için barış törenlerinin hiç bir anlamı olamaz” dedi. İngiliz yetkilileri, Hintli askerleri tatmin etmek için savaş sırasında Türkiye’nin bölünme­yeceğini söylemişlerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 276)


Mustafa Kemal, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun dün Temsil Kurulu’na yazdığı yazıya cevap vererek, Sivas kadınlarını bu hareketlerinden ötürü övdü. Kadınların milli mücadeleye katılmış olmaları­nın geleceğin asri Türkiyesi için gerekli milli kabiliyeti de Avrupa’ya ispat ede­ceğini belirtti. Mektupta, kuruluşun bütün Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri merkezine haber verileceği de belirtildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 276)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page