13 Eylül 1919 Cumartesi

İstanbul’a resmi haberleşmenin dünden beri kesilmesiyle birlikte Anadolu ve Rumeli MHC Temsil Kurulu Sivas’ta geçici bir hükumet gibi çalışmaya başladı. Kolordu ve tümen komutanlıklarına, illere, sancaklara, belediyelere ve Derneğin merkez kurullarına Temsil Kurulu imzasıyla gönderilen genelgede, Damat Ferit Hükumeti’nin Millet Meclisi’nin toplanmasından önce bir olupbitti ile barış imzalayabileceği belirtildi, günün en önemli görevinin seçimlerin yapılması ve bunun için yürürlükteki yasalara göre hazırlık yapılması olduğu bildirildi. Meşru bir hükumet kuruluncaya kadar, yazışmalar Temsil Kurulu’yla yapılacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 102)


İkinci Nazilli Kongresi açıldı. Ali Bey’in evinde toplanan kongrenin başkanlığına Antalya delegesi Nuri Bey seçildi. Kongreye 51 delege katılıyor. İlk Nazilli Kongresi 6-9 Ağustos’ta toplanmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 102)


İkinci Balıkesir Kongresi toplandı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, Türkiye işçi ve çiftçilerine yayımladığı bir mesajda, gizli anlaşmaları yırtıp attıklarını, Türk yöneticilerinin Türk işçi ve köylülerini, en fazla parayı veren büyük Avrupa devletlerine sattığını bildirdi. Sovyetlerin Avrupalı haydutlara karşı Türk işçi ve köylülerine el uzattığı anlatılan bildiri de, Türk anavatanının kurtarılması işinin Türk işçi ve köylülerine kaldığı, tüm dünya emekçilerinin birleşmesi gerektiği de belirtildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


Dün İngiliz ajanlarıyla gizli bir anlaşma imzalayan Başbakan Damat Ferit Paşa, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’le yaptığı görüşmede şunları söyledi: ‘Mustafa Kemal, bize de size de karşı. Ya bizim bir ordu göndermemize izin verin, ya da siz bir askeri kuvvet göndererek stratejik noktaları işgal edin!’ Robeck, İtilaf Devletleri’nin savaştan bıkıp usandığını söyledi. Damat Ferit Paşa, bunun için vaktin çok geçmiş olduğunu söyledi. Robeck, görüşmeyi hükumetine rapor etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 103)


İngiliz Başbakanı Lloyd George, Arap ülkelerine verecekleri biçim konusunda hazırladığı muhtırayı, Fransız Başbakanı Clemenceau’ya sundu. L.George, planını dün Amerikalılara anlatmış, ‘Ortadoğu’da 400.000 askerimiz var. Biz sorumluluklarını Fransızlara ve Araplara bırakabiliriz. Biz çekilir çekilmez Faysal Fransızlara saldırabilir.’ Demişti. Planda, Mezopotamya İngilizlere, Suriye Fransızlara, Kilikya’nın korunması da Fransızlarla birlikte Araplara bırakılıyor. Muhtıra yarından sonra Yüksek Konsey’e sunulacak, Faysal buna sert tepki gösterecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 104)


İfham Gazetesi’nde H.Ragıp: ‘Uçurumun önünde: İhracatımız 8 milyon, ithalatımız 28 milyon’

Peyam Gazetesi’nde Ali Kemal: ‘Milli hareketin foyası nasıl meydana çıktı? Bize teselli veren, Anadolu halkının bunlara arka çıkmamasıdır.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 105)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG