13 Kasım 1918 Carsamba

İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden meydana gelen 61 parçalık büyük filo İstanbul’a geldi. İngiliz, Fransız ve İtalyanların 3500 askeri karaya çıkmak için bekliyor. Beyoğlu Hristiyanları gösteri yapıyor: ‘Zito Venizelos’. Yarın istihkamlar Türkler tarafından boşaltılmaya başlanacak ve buralara İtilaf askerleri yerleşecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 25)

Tarih kitaplarında İstanbul işgali 16 Mart 1920 tarihi olarak gösterilir. Bu tarih İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal güçlerinin Osmanlı hükumetine bir NOTA vererek hukuken İstanbul’u işgal edeceklerini bildirdikleri ve meclisi basarak milletvekillerini tutukladıkları tarihtir. Oysa eylemli işgal 13 Kasım 1918 tarihidir. Çünkü 55 parça gemi İstanbul Boğazı’na girip demir atmış, karaya asker çıkarmış ve işgal kuvvetleri günlük yaşama kuvvet kullanarak karışmaya başlamıştır.


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 89)


İngilizler Kuzey Irak’ta Süleymaniye Sancağını işgal ettiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 25)


Mustafa Kemal İstanbul’a geldi. Pera Palas Oteli’ne yerleşti.

Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelişini başyaveri Cevat Abbas’tan dinleyelim:


‘İstanbul’a geldiğimiz günü hiç unutmam. Şehrin çok hazin bir hali vardı. İstanbul düşman donanmalarının limana girmeleri felaketinin yasını tutuyor, bu büyük yasa Atatürk’ü de ortak ediyordu. Atatürk’le ben, askeri ulaşımın bir köhne motoru ile deniz ortasında yaslanan bir çelik ormanının içinden geçiyorduk.


Atatürk’ün zarif dudaklarından ‘Geldikleri gibi giderler!’ cümlesini işittiğim zaman, müterakenin doğurduğu derin ve elemli ümitsizliği derhal unutmuştum. Cevabımda aceleci davrandım: 'Size nasip olacak, siz bunları kovacaksınız Paşam!’ dedim.


Gülümsedi, aziz başının içinde şekillenmeye başlayan vatanı kurtarma planlarını bir an için yeniden geçiriyor gibi daldı. Sonra: ‘Bakalım’ dedi.


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 41)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG