14 Ekim 1920

Doğu Cephesi'nde Ermeniler, G.Kafkas Tümeni'ne bir karşı saldın düzenledilerse de geri püskürtüldüler.


Robeck'ten Curzon'a: İstanbul Hükümeti'ne anlaşmayı onaylattırıp sonra onu düşürmek doğru olmaz. Çok baskı yaparsak Padişah da tahttan çekilebilir. Veliaht anlaşmaya karşıdır. Tahta çıkarsa milliyetçi muhalefeti canlandırabilir. Yeni hükümetle çalışmak daha güç olur.


Diş Doktoru Ahmet İhsan Bey, İngilizlere casusluk suçundan Ankara'da İstiklal Mahkemesi kararıyla asılarak idam edildi. Ahmet İhsan Bey, 10 Ağustos'ta Mısır'dan Antalya Limanı'na geldiğinde şüphe üzerine tutuklanıp Ankara'ya gönderilmişti.


Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Sovyetlerle 24 Ağustos'ta parafe edilen anlaşmanın esaslarını cephe kumandanlarına bildirdi. Şimdilik 3 milyon kağıt lira, 6 bin İngiliz tüfeği, 100 mitralyöz, 4 milyon fişeğin gönderilmeye başlandığını duyurdu. Kumandanlara, Bitlis ve Van'dan Ermenilere toprak verilip verilmeme konusunda ne düşündüklerini sordu.


Gökalp'in Malta'dan eşine mektubu: Dünyanın ahvaline gelince, o da iyiye doğru gidiyor. Tazyik mefkureyi uyandırıyor, canlandırıyor. Eski ruh bütün çirkinliklerini gösterdikçe yeni ruhun bütün güzellikleri meydana çıkıyor. İnsaniyet yeni bir ilkbahara hazırlanıyor. Bu ilkbaharın adı, milletin hürriyetidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG