14 Eylül 1920 Salı

Görüşmeleri bir hayli çekişmeli geçen İçki Yasağı (Men-i Müskirat) Kanunu, 71 kabul, 71 red oyu aldı, başkan kabul oyu kullandığı için kesinleşti. Kanuna göre, içki yapan, ithal eden ve satanlardan kıyye (okka) başına elli lira ceza alınacak, sarhoş olanlar para ve 3 ayla bir yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Dünkü görüşmelerde Maliye Bakanı Ferit Bey, içkinin yasaklanmasıyla bütçenin 1 milyon lira kayba uğrayacağını anlatmış, yasağın en ateşli savunucularından olan Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ise ABD'de ve Rusya'da da içkinin yasak olduğunu söyleyerek 60 milyon lira açığı olan bir bütçede ı milyon liralık açık için telaşa lüzum olmadığını savunmuştu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Antep Semt Başkanları Başkanı Hüseyin, Mutasarrıf Sabri, Merkez Kurulu Başkanı Ferit ve Şehir Çevresi Cepheler Kumandanı Özdemir imzalarıyla TBMM ve Antep mebuslarına gönderilen şifre yazıda, durum acı bir dille anlatıldı: "Güzel şehrimizin dörtte üçü yerle bir olmuştur. Memleketin geleceği meçhul görünmektedir. Herkes Kılıç Ali Bey'e güvenmekte ve onu beklemektedir. Onu, Kuvayı Milliye kumandanı adıyla ve müfrezesiyle birlikte bize yetiştiriniz. Aksi takdirde milli felaketimizin önünde ağlayarak mukaddes Anadolumuza kesin olarak veda edeceğiz."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Bugün Afganistan'a ulaşan Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e gönderdiği mektupta, Ziya Bey'in Afgan Emiri'nin mektubunu getirmekte olduğunu, Emir'in subay istediğini bildirdi. Kendisi de bu ricanın kabul edilmesi dileğinde bulundu. Mektupta şöyle denildi: "Afganistan'da mükemmel bir ordu vücuda getirirsek, burada yapmaya kararlı bulunduğum hareket için fevkalade bir araç elde etmiş oluruz. Başarabilirsem sizin yükünüzü hafifleteceğim. İngiliz dostlarımızın başına bela olacağım!" Mustafa Kemal, 27 Ekim'de subay gönderemeyeceği cevabını verecek, 21 Aralık'ta da Fevzi Paşa'dan buraya güçlü bir askeri kurul gönderilmesini isteyecektir. Daha sonra Afganistan'a Fahrettin Paşa gönderilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG