14 Haziran 1919 Cumartesi

13 Haziran 1919 Cuma günü Hoca Kamil’in vaizinden sonra, Amasyalılar faaliyete geçtiler. İlk iş olarak Mustafa Kemal bir gün öncesinde yaptığı konuşmasında Amasya’da da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını istemişti. Nüfuzlu ailelerin isim listesi hazırlanarak tek tek evlerinde ziyaret edilerek Atik Ali Mektebinde toplandılar ve Cemiyet kurulmuş oldu. Kurulan Müdafaa-i hukuk Cemiyeti’nin maddi yönden desteklenmesi gereği Abdurrahman Kamil Efendi’nin biriktirdiği altınları ‘kırmızı bir mendil’ içerisinde Mustafa Kemal’e sundu. Bu para Milli Mücadelenin ilk para yardımıdır.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / syf 540)


İzmir’in işgaliyle açıkta kalan subaylardan 15’i Akhisar’a geldi. Bunların herbiri, Akhisarlıların kurduğu bir müfrezenin kumandanlığını üzerine alıyor. Soma bölgesi komutanı Albay Akif, köy köy gezerek milli direnişi örgütlemeye çalışıyor. Milli kuvvetler, önceki gün Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olan Bergama’yı kuşattılar. Bergama yarın ele geçirilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 321)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG