14 Kasım 1919 Cuma

Yarından sonra başlayacak genişletilmiş Temsil Kurulu toplantısında bulun­mak üzere 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir, Erzurum’dan Sivas’a gel­di, törenlerle karşılandı. Ali Fuat Paşa ise 9 Kasım’dan beri Sivas’ta bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 230)


Peyam’da A. Kemal: Millî Hareket’in içyüzü çirkindir; gaflet, heva, hırs ile perişandır. Mus­tafa Kemal ve Rauf Bey ikbal hırsı içindedirler. Siyasetten habersizdirler. Millî Kuvvetler, ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Yaktıkları yer de Anadolu olur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 230)


İfham’da A. Ferit: Türk milliyetperverliği saldırgan de­ğil, tamamıyla savunmaya yöneliktir.


The Times: Mustafa Kemal ne yapa­cak?


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 230)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG