14 Nisan 1921

Bütün cephelerde Yunanlılara karşı saldırılardan bir sonuç alınamadı. İkinci İnönü yenilgisinden sonra taktik üstünlük Yunanların eline geçti. Dumlupınar Savaşı'nda Türk kayıpları: 400 ölü, 800 yaralı, 4.000 kayıp... Yunanlılar ise 300 ölü, 711 yaralı verdiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Nutuk’tan/


Gerçekten de Refet Paşa, kendisi yenildiği halde, düşmanın yenilip geri çekildiğini sandı ve telgrafla bize de haber verdi. Durum sakinleşmeye başladıktan sonra, Refet Paşa’nın komuta ettiği orduda, kendisine karşı güvenin kalmadığı anlaşıldı. Refet Paşa, Ankara’ya döndüğü zaman şöyle bir çözüm yolu düşünmüştüm. İsmet Paşa artık Genelkurmay Başkanlığı’ndan istifa ederek, kendisini tamamiyle, Batı Cephesi Komutanlığı’na verecek. Millî Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa Hazretleri de vekâletle yürütmekte olduğu Genelkurmay Başkanlığı’nı asil olarak üzerine alacak. Ondan boşalacak Millî Savunma Bakanlığı görevini de Refet Paşa yapacak.


Fakat Refet Paşa bu çözüm yolunu beğenmedi. Diyordu ki: «Millî Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa’nın görevinden çekilmesini gerektiren bir durum yoktur. İsmet Paşa’nın Genelkurmay Başkanlığı’ndan ayrılmasını zarurî buluyorum ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız, çözüm şeklinin ona göre düzenlenmesi mümkündür.»


Ben, her nasılsa, Refet Paşa’nın düşüncesinde gizli olan maksadı birdenbire kavrayamadım. Anlayamadığım noktayı açıklatmak için kendisine sordum ve dedim ki: «Yani siz mi Genelkurmay Başkanı olmak istiyorsunuz?» Gerçi açık bir cevap vermedi ama ben maksadın tamamen bundan ibaret olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şu görüşü ileri sürdüm: «Genelkurmay Başkanlığı, bizim teşkilâtımıza göre, bugün fiilî olarak Başkomutanlık makamıdır. Siz, daha Türk ordusuna Başkomutan olacak vasıfları kazanmış değilsiniz. Bunu hatırınızdan çıkarınız!»


Refet Paşa, verdiği cevapta dedi ki: «Öyleyse ben de Millî Savunma Bakanlığı’nı kabul etmem.» «O sizin bileceğiniz iştir» dedim ve bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve izin alarak, Kastamonu ormanlarında, Ecevit denilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paşa’nın Millî Savunma Bakanlığı’na getirilişi bundan sonra ortaya çıkan başka bir durum üzerine olmuştur.


İngiliz Hükümeti Yunanistan'a, Türk-Yunan savaşında kesinlikle tarafsız olduğunu bir nota ile bildirdi. İtilaf Devletleri, bu savaşta tarafsızlıklarını 18 Mayıs'ta resmen ilan edecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, dün Roma'dan İstanbul'a gelen Bekir Sami Bey'le, İngiliz esirleri konusunu görüştü. Ondan, 40 Malta tutuklusuna karşı bütün İngiliz tutukluların salıverileceği sözünü aldı. Bekir Sami Bey, İstanbul'dan Ankara yolculuğuna çıkarken gazetelere bir demeç verdi: "Büyük devletler varlığımızı tanıyorlar. Bugün ortada yalnız bir Türk-Yunan savaşı vardır. Gayemiz uğruna millet, son damla kanını akıtacaktır" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Şeyh Ahmet Sunusi, Diyarbakır'dan Mustafa Kemal'e gönderdiği telgrafla İnönü Zaferi'ni kutladı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: Curzon perdeyi değiştirdi.


El Ahbar (Kahire): Mısır Hilal-i Ahmer'i, hürriyetleri için bütün kuvvetlerini sarf eden Anadolu kahramanlarına yardım etmesi için Mısırlılardan çok sayıda mektup alıyor


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Gazeteci Bayan Berthe Georges-Gaulis, Burdur'dan Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta, Ankara'ya gelmek üzere 6 Şubat'ta Paris'ten ayrıldığını, Fransa'ya geri dönmek zorunda kaldığı için üzüntülerini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


FRANSIZ GAZETECİ VE YAZARI BAYAN BERTHE-GEORGE GAULIS’TEN MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE


Burdur 14.4.1921


Sizi bir kez daha Türkiye’nin kurtarıcısı yapan büyük askeri başarı için en hararetli tebriklerimi sunmama izin veriniz. Paşam, Ankara’ya gitmek üzere 6 Şubatta Paris’ten yola çıktım. Şartlar elvermedi. İvedi kişisel işlerim beni Paris’e dönmeye zorluyor. Sizinle görüşmek ve konuşmak şerefine kavuşamamanın derin üzüntüsüyle geri döneceğim. Çok canım sıkıldı. Ama şimdiki olayların mutlu biçimde sonuçlanmasından sonra sizi yakında Avrupa’da görmek zevkine kavuşacağımı umuyorum. Size hayranlık ve sempati duygularımı iletmeden Anadolu’dan ayrılmak istemiyorum Paşam.


Berthe- George Gaulis


ATATÜRK İLE YAZIŞMALAR (1920-1923) / BİLAL N. ŞİMŞİR /112

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG