14 Ocak 1920 Çarşamba

Mustafa Kemal, Meclis Başkanlığı’na bir kutlama yazısı gönderdi. Milletin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında kuvvetlerini, ruhla­rını ve amaçlarını birleştirdiğini, bugünden başlayarak, kendi iradesini temsil edecek ve egemen kılacak olan Meclis’in bekçisi ve fedakâr bir dayanağı oldu­ğunu bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 325)


Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Ahmet Remzi Bey, Temsil Kurulu’na bugün gönderdiği raporda, General Querette’in Adana’ya gelince bütün halka zorla Fransız bayrağı çektirdiğini, caddelerden birine Gouraud adının verildiğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 325)


İngiliz Kontrol Subayı Rawlinson, Erzurum’da Karabekir’den fazla silahları yeniden istedi. Karabekir 17’de, isteği bu kez de reddedecektir. Karabekir, Ankara’ya, Rawlinson’un Temsil Kurulu ile görüşme yetkisi taşıdığını sanmadığını bildirdi. 17: “Görüşme için bir tehalük (acele) görme­dim”. Rawlinson, Karabekir’den Mustafa Kemal ile görüşme isteğinde bulunmuş, Mustafa Kemal de böyle bir yetkisi olup olmadığını sordurmuştu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 326)


Saray’ın açıkladığı bültene göre Padişah’ın ateşi 37,2 dereceye düştü. Meclis’in açılışına bir gün kala doktorlardan Padişah’m rahatsız olduğuna ilişkin bir ra­por alınmıştı. Mustafa Kemal, birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı olduğu açıkla­nan Padişah’a acil şifalar diledi. Hastalığının Temsil Kurulu’nu da “pek ziya­de” üzdüğünü bildirdi. Padişah buna teşekkür edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 326)


Mustafa Kemal, Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne, Sivas hanımlarının örgütlenme çabalarını haber verdi ve Denizli’de kadınların örgütlenmesi için teşvikte bulunulmasını istedi. Nazilli Mevki Kumandanı Servet Bey, Mustafa Kemal’e Hakimiyeti Milliye’nin yazı işleriyle kimin ilgilendiğini sordu. Cevap: Heyeti Temsiliye üyelerinden Hakkı Behiç Bey.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 326)


Le Temps: Anadolu harekâtı, zamanında ezilmedi. Şimdi ise gelişip güçlendi. Fransa’nın çıkarları için bu hareketle ilişki kurulma­lıdır. İslamiyet Bolşevizm’e karşı müttefikimiz olabilir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 326)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG