15 Şubat 1920 Pazar

Mustafa Kemal, 3, 12, 13, 15 ve 20. kolordulara gönderdiği yazıda, Maraş zafe­rinden dolayı emeği geçenleri kutladı. Düşmanın yenilgi acısını çıkarmak için yeniden saldırabileceğini belirterek, bunun için uyanık bulunulmasını, bölge­de millî müfrezeler kurulmasını istedi. Mustafa Kemal, Halep Millî Teşkilatı’na gönderdiği 24 Ocak tarihli yazının örneğini Karabekir’e gönderdi. Adı geçen yazıda, bağımsızlıklarını kurtaran Suriye, Irak ve Türkiye’nin bir konfederasyonda birleşmesi yolundaki öneri ka­bul ediliyor Ve Arapların Fransızlara arkadan saldırması isteniyordu. Karabekir 22’de vereceği cevapta bu görüşü 16-29 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta yaptıkları görüşmelerde alman kararlara aykırı gördüğünü belirtecektir. Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal’in dünkü sorusuna cevap vererek, Bolşeviklerle birlik olmak için kolordunun seferberlik yapamayacağını, siyasî sakıncaları yanında bunun masraflı da olacağını anlattı. Yapılacak ilk işin, hükumet kurmaya hazırlanan Damat Ferit, Ali Kemal gibi kişilerin Türkiye dışına çıkarılmaları olduğunu ileri sürdü. Mustafa Kemal, Sivas’a çektiği bir telgrafın­da İtilaf Devletleri’nin Bulgar Hükumeti’ne “Bolşeviklerle savaşırsanız barış şartlarını hafifletiriz” teklifini yaptığını, bunu reddeden Bulgar halkının ayak­landığını, Bolşevizmin hızla yayıldığını ileri sürdü. Telgrafta verilen bilgiye göre, İzmir Cephesi’nde çarpışan Türkler, Kafkaslar’dan Bolşevik ordularının geleceğini söylüyorlar ve bu havadislerden dolayı kıvanç içinde bulunuyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 376)


Bugünlerde Maraş’ta Fransızların Türklere yaptıkları zulüm hakkında Anadolu gazetelerinde haberler yer almaktadır. Sivas, Maraş’a yardım için iki koldan faaliyete geçmiştir. Bir yandan MHC, diğer yandan Anadolu Kadınları Müfadaa-i Vatan Cemiyeti yardım toplamaktadır. Cemiyet Sivas Valiliği’ne yazısında Maraş’ta fekalete uğrayanlar için 338 lirayı MHC’ye yatırdığını bildirmektedir. Yazıya göre bu para pek azdır ancak 100 çaresizin ayaklarını ısıtacak bir iş görebilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Kadınları / Zeki Sarıhan / Syf 119)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG