15 Şubat 1921

Damat Ferit Hükümeti'nin Kuvayı Milliye önderleri hakkındaki idam kararlan kaldırılıyor. Bugün Nurettin Paşa, Albay Kazım, Hakkı Behiç, Hüseyin Hüsnü ve Seyfi Beyler hakkındaki idam kararlan Askeri Temyiz Meclisi'nce bozuldu. Dosyalar, yeniden görüşülmek üzere 2 Numaralı Divan-ı Harb-i Ôrfi'ye gönderildi. Tevfik Paşa Hükümeti, 30 Ekim'de ı Numaralı Divanıharp kararlarının temyiz edilebileceğini kararlaştırmıştı. 16 Nisan'da Kuvayı Milliye ile ilgili suç dosyalarının kaldırılması Harbiye Bakanlığı tarafından İstenecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Karahisarışarki Mebusu Mustafa Bey, Halkçılık Programı'na dayanılarak 20 Ocak'ta kabul edilen anayasının Halifeliği kaldırmaya yol açtığını belirtti, bunun düşmanların ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti, yeni bir anayasa önerisinde bulundu. Anayasa'nın ilk maddesinde "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" maddesinin yerine egemenlik hakkı esas itibariyle milletindir" ibaresini önerdi. Öneri, komisyona gönderildi. 21'de Mustafa Kemal'in aleyhte konuşmasından sonra öneri reddedilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Suriye Fransız Bankası, Mersin'de Deutsche Orient Bank binasında bir şube açtı. Banka, 1 7 Man'ta da Adana'da bir şube açacaktır. Banca Commerciale İtaliana ile Banca di Roma da Adana'da birer şube açacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Albay Stokes Tiflis'ten Curzon'a yazıyor: "Kemalistleri, Bolşevik Rusya'dan ayırarak Bolşevikleri Kafkasya'dan kovmanın zamanı geldi. Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya halkları Sovyetlere karşı ayaklanacak." Curzon, 25'te öneriye olumsuz karşılık verecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


(Konu bütünlüğü açısından aslında tarihi ileride olmasına rağmen aşağıdaki alıntıyı bugün paylaşmak istedim)


Hüsrev Gerede anlatıyor:


Galip Kemali Bey’in kaldığı otelde ünlü Türk kadın ressamlarından Mihri Müşfik Hanımı da tanımıştım. Bu sanatçı kadın bir gün otelime, beni ziyarete geldi. Lamia ile evlenmemi kendiliğinden teklif etti. Hiç beklemediğim böyle bir öneri karşısında şaşırdım. Roma’dan ayrılmamızdan bir iki gün önce Galip Kemali Bey de ayrıca benimle görüşmek istedi. Mihri Hanım’ın girişiminden haberdar olmuş. Bu konuda benim görüşümü almak istedi. Kendisine Lamia’ya olan takdirlerimi, kendilerine olan saygımı açıklayarak, yalnız durumun belirsizliği karşısında kararımı Ankara’dan bildireceğimi söylemekle yetindim. Ankara’ya döndükten bir süre sonra Galip Kemali Bey’den aldığım bir mektupta kararım hakkında cevap isteniyordu. Yurdumuzun kurtulacağına inancım vardı. Bunun üzerine telgrafla ‘uygun görmeniz durumunda oğlunuz olmakla mutlu olurum.’ Diye cevap verdim.


Özel yaşamımı ilgilendiren bu mutlu anıyı buraya yazmaktan amacım, büyükelçiliklerim sırasında eşim Lamia’nın Türk devletinin ve Türk kadının onuru yükseltmek uğrundaki yorulmaz çabalarına şükran borcumdur. Yüce Tanrı’dan dileğim, Faruk ve Selçuk gibi iki güzel ve zeki çocuk doğuran bu anaya her iki oğlumun kayık birer evlat olarak yetişmeleri ve bu kutsal yurda, bu soylu ulusa hayırlı, onurlu hizmet etmelidir.


(Kaynak: Hüsrev Gerede’nin Anıları / Hazırlayan Sami Önal / Syf 212)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG