15 Ağustos 1919 Cuma

Yeni Harbiye Bakanı Süleyman Şefik Paşa, yayımladığı bir emirde, kolorduların birbiriyle şifreli haberleşmede bulunmalarını yasakladı. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktığı günden başlayarak emirlerini kolorduların şifreleriyle veriyordu. Görevden alındıktan sonra da bu şifrelerle haberleşme devam ediyordu. Bakanın emri kolordu komutanları tarafından sert bir tepkiyle karşılanacak, yarından sonra Karabekir, emrin geri alınmasını isteyecek, Mustafa Kemal de 18 Ağustos’ta yayımladığı gizli bir emirde, en etkili çözüm yolunun telgraf merkezlerinin halk tarafından işgal edilmesi olduğunu bildirecektir. Tepkiler üzerine hükumet, 25 Ağustos’ta şifreli haberleşmeye izin vermek zorunda kalacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 47)


Mustafa Kemal, Sinop Mutasarrıflığı’nın 4 Ağustos tarihli telgrafına cevap verdi. ‘Her ne zaruret karşısında kalınırsa, milletin sinesi fedakar evlatlarına açıktır.’ Dedi. Sinop mutasarrıfı adı geçen telgrafında, İngilizlerin elinden kaçarak Sinop’a sığınan Samsun mutasarrıfının durumunu bildirmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 47)


Hükumet, Yahudilerin askerlik yapma yükümlülüğünü kaldırdı. Yüksek Komiserlerin isteği üzerine bir süre önce Bakanlar Kurulu Rum ve Ermeniler için bu yükümlülüğü kaldırınca Yahudiler de bu yolda istekte bulunmuşlardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 48)


Sabah’ta Harbiye Bakanı S.Şefik Paşa’nın sözleri: İzmir dışında Anadolu’nun hiç bir yerinde teşkilat ve Hareket-i Milliye yoktur.


Peyam’da Ali Kemal: Anadolu’daki bugünkü durumun doğmasına Hükumet’in önceden tedbir almayışını sebep gösteriyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 48)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG